12
Пет, Апр
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Застраховането на общинска собственост за 2017 – 2018 г. бе възложено на фирма, свързана със зам.-кметицата на Свиленград Мария Костадинова. Нейният съпруг Костадин Костадинов чрез своя фирма ръководи местния клон на застрахователя, който е получил обществената поръчка – Дженерали – застраховане“ АД.

Впрочем, самата Костадинова, преди да поеме функциите си в местната администрация, също работеше в същия офис. Сключеният договор е с прогнозна стойност 47 091, 81 лв., а срокът му е една година. Контрактът включва имуществено застраховане на ОбА – Свиленград, второстепенните разпоредители с бюджета като детски градини, ясли, Общинско предприятие „Благоустрояване и озеленяване“, „Социални услуги“, „Спорт и туризъм“, Исторически музей, общинските автомобили и гражданска отговорност на автомобилистите, сградите, които са публична и частна общинска собственост, оборудване, в т. ч. На електроника и компютърна техника. Информацията по договора е публична.

СМ