23
Вт, Юли
40 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Нулев интерес от страна на гражданите към публичното обсъждане на дълга

За 3 млн. лева банков заем ще кандидатства ОбА-Свиленград, ако общинските съветници одобрят искането на заседанието си през септември. По план парите ще бъдат изразходвани за ремонт на 10 км водопроводи и улици.

Публичното обсъждане за поемане на общинския дълг бе на 2 август от 14:00 ч. в малката зала на Общинската администрация. То, обаче, премина под нулев интерес от страна на гражданите. На дискусията присъстваха само журналисти и петима служители на Общината – зам.-кметът Мария Костадинова, директорът на дирекция „Общинска собственост и устройство на територоята“ Иванка Димитрова, директорът на Дирекция „Бюджет и финанси, административно и информационно обслужване“ Валя Здравкова, директорът на дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми“ Светлана Динкова и главният архитект на Общината Анастас Карчев. Липсата на интерес от страна на гражданите може да се обясни или със слаба разгласа за провеждане на публичното обсъждане, или с това, че хората не вярват, че мнението им ще бъде взето под внимание от страна на общинското ръководство.

По време на срещата стана ясно, че дългът ще трябва да се покрие до 10 години на равни месечни вноски с възможност за предсрочно погасяване. Мария Костадинова подчерта, че няма да бъдат срещнати трудности при погасяването на вноските, тъй като големият заем, взет преди години от ОбА за ремонт на улици и канализация, изтичал през 2020 г. По новия дълг ще има гратисен период от 24 месеца, който започва да тече от подписването на договора за заем. Усвояването на парите ще бъде поетапно в срок до 2 години въз основа на предварително писмено искане от общината, в което се попълва точната сума и дата на получаването й.

Впрочем, според плана ремонтите ще бъдат разделени на пет етапа съобразно тежестта, която гражданите изпитват в отделните райони. Подмяната на водопроводи и улици ще стартира от долната част на града, близо до каналната помпена станция, където положението било най-тежко.

Първият етап включва: ул. „23 септември“ (о.т. 787 – о.т. 26), ул. „Ген. Скобелев“ (о.т. 883 – о.т. 815), ул. „Отец Паисий“ (о.т. 880 – о.т. 90), ул. „Васил Левски“ (о.т. 868 – о.т. 160). За водопровода и улиците в първия етап има проектна готовност. Прогнозната стойност е съответно 823 433,88 лв. за водопровод, като парите ще бъдат осигурени от държавен бюджет по ПМС, и 1 437 481 лв. за път от европейски средства/ Общински бюджет – (заемни средства)/ Държавен бюджет. До дни стартира подмяната на водопровода на тези улици, като трябва да приключи до няколко месеца. Надяваме се през това време да сме усвоили вече пари и за асфалтиране на трасето, сподели Мария Костадинова.

Вторият етап обхваща улиците: „Трети март“ (о.т. 1076 до о.т. 26), „Комуна“ (о.т. 447 до о.т. 964), „Георги Кирков“ (о.т. 1094 до о.т. 469), „Тодор Кирков“ (о.т. 1037-1052-462 до о.т. 490). За тези отсечки има проектна готовност. Прогнозната стойност за водопровода е 614 166,12 лева. Този етап включва също и улиците „Ал. Пушкин“ (о.т. 475 до о.т. 1107), „Кирил и Методий“ (о.т. 425 до о.т. 1093 и о. т. 450 до о.т. 461). За тези отсечки няма проектна готовност за водопровод, но има за пътната част. Прогнозната стойност за асфалтиране във втория етап е 1 163 059,57 лева.

За следващите етапи няма изготвени проекти нито за водопровод, нито за път. Третият включва 11 улици: „Петър Стоев“ (о.т. 1064 до о.т. 427), „Хаджи Димитър“ (о.т. 1051 до о.т. 426), „Шейново“ (о.т. 405 до о.т. 416), „Пролет“ (о.т. 1053 до о.т. 1070), „Свила“ (о.т. 1055 до о.т. 434), „Антим I“ (о.т. 1042 до о.т. 407), „Марица“ (о.т. 409 до о.т. 414), „Еделвайс“ (о.т. 1052 до о.т. 412), „Христо Смирненски“ (о.т. 405А до о.т. 1058), ул. „Боримечка“ (о.т. 420 до о.т. 424), „Иван Вазов“ (о.т. 254 до о.т. 934). Прогнозната стойност за водопроводи е 568 776 лева, а за асфалтиране – 667 218 лева.

Предпоследният етап включва улиците: „Божур“ (о.т. 959 до о.т. 465), „Стара Планина“ (о.т. 451 до о.т. 1067), „Любен Каравелов“ (о.т. 455 до о.т. 460), „Индже войвода“ (о.т. 456 до 459), „Д. Дебелянов“ (о.т. 39 до о.т. 458), „Капитан Петко войвода“ (о.т 471 до о.т. 480), „Детелина“ (о.т. 1095 до о.т. 474), „Славянска“ (о.т. 1096 до о.т. 473), „Бяло море“ (о.т. 477 до о.т. 1113). Прогнозната стойност тук за водопровод е 653 952 лева, а за път – 767 136 лв.

В пети етап влизат улиците: „К. Охридски“ (о.т. 913 до о.т. 176), „М. Горки“ (о.т. 316 до о.т. 172), „1-ви май“ (о.т. 919 до о.т. 171), „К. Преславски“ (о.т. 850 до о.т. 167), „Ален мак“ (о.т. 176 до о.т. 166), „К. Честименски“ (о.т. 914 до о.т. 850). Прогнозната стойност за водопровод е 486 096 лв., а за асфалтиране – 570 228 лева.

СМ