25
Вт, Юни
19 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Редките соколчета са отгледани в Спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора

Група от 6 млади белошипи ветрушки бе настанена в адаптационната волиера в Модула за освобождаване и адаптация на белошпи ветуршки. Птиците са на възраст от около 2 месеца и вече могат да летят уверено и да се хранят без грижата на своите родители, които са ги отгледали в двора на Спасителния център на Зелени Балкани.

Младите соколчета ще поемат към самостоятелен живот в природата от района на свиленградското село Левка, което е разположено в Защитена зона ,,Сакар“, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Тук от екипа на Зелени Балкани в рамките на проект по Програма LIFE на Европейския съюз е създадена колония на белошипи ветрушки, след като десетилетия наред се считаше че видът вече не гнезди у нас. Освободените от Зелени Балкани младите соколчета ще повишат числеността на гнездящите в района птици. По-рано тази година по подобен начин бяха освободени и други 12 малки белошипи ветрушки, които се очаква да се заселят в околността.

Въпреки че в района вече е сформирана колония от белошипи ветрушки, самостоятелно живеещи в природата, природозащитниците продължават да полагат грижи за тях, с цел да се укрепи и разрасне новосформираната колония от редките птици. Районът на село Левка е мястото с най – висока численост на белошипи ветрушки в нашата страна, наброяващи над 40 гнездящи двойки през 2018. Редките птици са открити да се размножават от Зелени Балкани на само още едно място в страната – в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас”, но там числеността им е по малко от 10 двойки. Ето защо опазването на белошпите ветрушки, гнездящи в района на Сакар, е от ключово значение за опазването на националната популация на вида в България. В тази връзка Зелени Балкани прилага целенасочени природозащитни дейности, които през 2018 г. са подкрепени от германската фондация EuroNatur - www.euronatur.org.

Градимир Градев, ръководител на проекта