13
Съб, Юли
19 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Европейският съд в Люксембург реши, че няма давностен срок за тежки измами

Най-вероятно дело срещу арестувани за подкуп през 2012 г. митнически служители от ГКПП Капитан Андреево ще бъде възобновено. Инспекторите бяха освободени от наказателна отговорност поради просрочие. Възможност те да бъдат отново съдени даде решение на Европейския съд в Люксембург, който постанови, че при производства, образувани за тежка измама или друга тежка форма на незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза в митническата област, няма давностен срок.

„Старият мост“ припомня, че през 2012 г. , на 2 май, около 19, 30 ч., при спецакция под наименование „Митница“ на ГДБОП, отдел „Вътрешна сигурност" на МВР и Софийската градска прокуратура бе ударена цяла митническа смяна на ГКПП Капитан Андреево. 21 бяха разпитани, срещу 5 бяха повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, срещу трима – за вземане на подкуп. Обискираха митничарски къщи, над 20 хил. лева били намерени у служителите. Обвинени тогава бяха Наско Курдов, Георги Златанов, Димитър Димитров, Милко Христов, Николай Б. Колев, Никола Трифонов, Пламен Дренски, Стефан Костадинов. Двама от тях вече не са между живите.

Решението на Европейския съд идва след преюдициално запитване /в практиката това са въпроси, чието решаване е важно преди да започне съдебното дело/ на Специализирания наказателен съд в София. Цитираме буквално: „Става въпрос за това, че български митнически служители на границата с Турция са обвинени, че в периода 2011-2012 г. са участвали в организирана престъпна група, в рамките на която са искали подкупи от водачи на превозни средства, преминаващи от Турция в България, за да не ги подлагат на митническа проверка. Получените средства те си поделяли след края на работната смяна. В хода на разследването, предвид спецификата на случая се е наложило процесуалните срокове да бъдат неколкократно удължавани. Предвиденият в Наказателно процесуалния кодекс двегодишен срок за провеждане на предварителното разследване изтекъл, поради което обвиняемите предявили искане наказателното производство да бъде изобщо прекратено поради просрочие.

Забавянето се е дължало отчасти и на обстоятелството, че обвинителните актове не са могли да бъдат връчени на обвиняемите и техните адвокати лично, тъй като след призоваването им те не се явявали под различни предлози. Възникнали сериозни съмнения, че те злоупотребяват с правата си, за да предизвикат именно просрочване на законовите срокове и съответно прекратяване на производството. За разглеждащия случая Специализиран наказателен съд в София са възникнали преюдициални въпроси относно съвместимостта с правото на ЕС на българската правна уредба, която дава предимство на спазването на разумни процесуални срокове без да гарантира приключването на наказателното производство, дори когато с наказуемите деяния се засягат финансовите интереси на Съюза /в случая са засегнати митническите постъпления на външна граница на Съюза/. В заключението си генералният адвокат Ив Бот предложи на Съда да приеме, че Договорът за функционирането на Европейския съюз не допуска национални разпоредби като разглежданите, които, поради просрочване на законоустановените времеви рамки, изисква националният съд да прекрати наказателното производство дори когато просрочието е предизвикано от умишлено възпрепятстване от страна на обвиняемите.

С решението си Съдът приема, че Договорът за функционирането на Европейския съюз не допуска национална правна уредба, която въвежда процедура за прекратяване на наказателното производство, когато тази уредба се прилага към производства, образувани за тежка измама или друга тежка форма на незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза в митническата област. Националният съд може при необходимост да не приложи посочената правна уредба, като същевременно следи за спазването на основните права на обвиняемите лица.“

За пояснение: ролята на Европейския съд, базиран в Люксембург, е да гарантира, че правото на ЕС се тълкува и прилага по еднакъв начин във всички страни членки, като разрешава правни спорове между институции на ЕС и национални правителства. Съдът се състои от 28 съдии, които се подпомагат от единадесет генерални адвокати.

СМ