23
Вт, Юли
36 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Image result for пловдивски университет лого

Във връзка с учебната 2018/2019г. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявява прием по следните програми:

Бакалавърска програма „Национална сигурност“

Магистърска програма „Национална сигурност“

Придобитата в специалността "Национална сигурност" професионална квалификация дава възможности завършилите специалността да се реализират като:

  • експерти в областта на корпоративната и фирмена сигурност в търговските дружества, както и в различните политически и обществени организации и др.
  • експерти и специалисти в сферата на сигурността в институциите от публичната администрация (централна и териториална администрация на държавната власт);
  • експерти по сигурността в управленски и административни звена от структурите на Президентството, Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи ;
  • експерти по сигурността в организациите и институциите на ЕС и такива в различните български и чужди неправителствени организации и др.
  • експерти по сигурността в Министерство на правосъдието - Главна дирекция „ Охрана” и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, в органите на местна власт и самоуправление.

Преподаването се извършва от утвърдени преподаватели по национална и международна сигурност, експерти по изграждане и управление на системите за сигурност и отбрана с участието и на служители от (Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи, Министерството на отбраната, ДАНС, ДАР, Служба „Военна полиция” МО, Институт по публична администрация към МС, Главна прокуратура и др.)

Тел. за контакти: 032/ 261 414; 0888/ 136 418; 0899/ 986 228