14
Нед, Апр
13 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Седем души — петима мъже и две жени, са прескочили първия етап от конкурса за обявените две свободни щатни бройки за началник на оперативно звено на Митнически пункт „Капитан Андреево“. След преглед на документите им те са допуснати до същинската част на състезанието.

Четирима от останалите кандидати обаче са аут, тъй като представените от тях документи не удостоверявали изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността: професионален опит 4 години в извършването на дейност в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика или III младши ранг. До първото същинско ниво на конкурса е допуснат Валери Стайков, настоящ митнически инспектор на Жп гарата, бивш вр. и. д. началник на свиленградската митница. Той бе уволнен, но възстановен от съда. Известен е с това, че като служител е заловил солидно количество контрабанда на наркотици. С него ще се състезават Димитрина Бояджиева, вр. и. д. началник на смяна на Капитан Андреево, както и Петър Недев, митничар с опит, който и в момента ръководи оперативно звено на пункта, но с временна заповед. Конкуренция ще им правят Румен Начев, работил в митническото бюро в Хасково, извън системата над 10 г., Светлозар Ценев, редовен участник в конкурсите за шефски пост в системата на митниците, Светла Желязкова-Костадинова от Сивен, сега митничарка на ГКПП Лесово, и Стоил Топалов, бивш служител от Капитан Андреево, който е бил съкратен.

Минималните изисквания за заемане на длъжността са висше образование в една от областите „Социални, стопански и правни науки“; „Природни науки, математика и информатика“; „Сигурност и отбрана“ с професионално направление „Национална сигурност“; „Технически науки“ с минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър, професионален опит 4 години в извършването на дейност в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика или ІІІ младши ранг. Ще се котират компютърни умения: Microsoft Office, Internet, ползване на специализирани информационни системи в областта на митническия контрол и надзор, ползване/владеене на чужд език и др. Размерът на основната заплата за длъжността тръгва от 1 300 лв.

СМ