01
Пет, Мар
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Диана Кирилова е второкурсничка във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Китайска стипендия спечели свиленградчанката Диана Кирилова, която е второкурсничка във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Момичето учи „Приложна лингвистика – английски и китайски език“. Средното си образование завършва в ПГССИ „Христо Ботев“ с пълно отличие, като бе и асистент знаменосец.

Още в началото на първи курс бях запленена от китайския език и най-вече от преподавателите ни, които пренесоха любовта си към езика върху нас, сподели Диана пред „Старият мост“. Именно те ни помогнаха да свикнем и усвоим с лекота езика и неговите особености. По тази причина тази година реших да кандидатствам за едногодишна специализация по китайски език в китайско висше училище, отпусната съгласно Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република за учебната 2018/2019 г., каза още тя.

Стипендиите се предоставят за обучение и специализация на български граждани в китайски държавни висши училища, считано от учебната 2018 - 2019 г. Предназначени са за придобиване на образователно-квалификационните степени (ОКС) „бакалавър“ и „магистър“ след придобита степен „бакалавър“ или „магистър“, както и за едногодишна специализация по китайски език. Интервюто с кандидатите за паричната помощ се проведе на 22 март в МОН. Явиха се над 30 желаещи за 20 места. Повечето кандидати бяха третокурсници, за които това беше последна възможност и в същото време те имаха много по-голям шанс да заминат, подчерта Диана. Комисията се състоеше от 7 души, които водеха събеседване с всеки един от кандидатите и след като приключи интервюто обявиха и резултатите, разказа още тя.

Предстои одобряване на документите от Китай. През това време свиленградчанката подала документи в университета „Тиендзин“ (гр. Тиендзин) и получила от тях писмо, с което одобряват кандидатурата й за прием за учебната 2018/ 2019 г. Специализацията по китайски език ще бъде за срок от 1 година.

Град Тиендзин е един от четирите градове-провинции в Китайската народна република. Като такъв той има статут на провинция и е подчинен пряко на централното правителство. Населението на Тиендзин е 10,24 млн., а градската агломерация е третата най-голяма в Китай след Шанхай и Пекин. Университетът „Тиендзин“ е първият университет, открит в Китай, и до днес завършилите успешно студенти надхвърлят 200 000. Той попада в класацията на топ 10 университи в Китай за обучаването на китайски език на чуждестранни студенти. Към момента Диана притежава ниво на владение на китайски език HSK 3 (Hanyu Shuiping Kaoshi/ Изпит за степен на владеене на китайски език) от общо 6, а след като проведе необходимото обучение в Тиендзин ще придобие ниво HSK 5.

Диляна ЦВЕТКОВА