20
Чет, Юни
28 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Над три пъти е скочил през 2017 г. броят на делата за домашно насилие в Свиленградския съд в сравнение с 2016 г., показа справка на „Старият мост“.

През м. г. тукашните магистрати са разгледали 24 такива случая. Три от тях са уважени с решение на съда, а 2 – отхвърлени. Четири от делата пък са били прекратени заради спогодба между двете страни, а 9 – поради други причини. Шест са висящи и са оставени за разглеждане през тази година.

Случаите могат да се обособят в няколко категории – насилие между партньори и насилие върху родители, както и насилие върху и в присъствието на деца. Сред тях има и на насилие над мъже, като регистрираните такива през 2017 г. са два. При първия мъж се жалва от бившата си съжителка, а при втория възрастен мъж търси помощ от системни побои, нанасяни от сина му.

За сравнение, през 2016 г. заведените в тукашната Темида дела са били едва 7, като 2 от тях са прекратени по взаимно съгласие, а 5 – по други причини, предимно оттегляне на жалбата.

Броят на молбите драстично расте, но няма как да се установи дали се увеличават случаите на домашно насилие, или броят на жертвите, които са решили да предприемат законови действия, за да се защитят, споделиха специалисти. Според различни изследвания, всяка четвърта жена в България е преживяла поне една от формите на домашно насилие – физическо или психическо, и респективно всеки четвърти мъж е насилник.

Магистрати споделиха, че са рядкост случаите, в които съдът отрича да има насилие и отказва защита. Почти винаги извършителят се задължава да се въздържа от насилие, много често му се забранява да приближава пострадалия и да живее в общото жилище. Ако насилникът не се подчини на съдебната заповед, той се задържа и се предава на прокуратурата.

Снимка: Илюстративна, Интернет

Диляна ЦВЕТКОВА