17
Сря, Юли
31 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Координиране на общи действия срещу насилието над медици бе обсъдено и бяха набелязани мерки за противодействие на специална среща между прокуратурата, МВР, лечебни заведения, охранителни фирми от Свиленград и Любимец. „Такава среща се провежда за първи път“, отбеляза пред „Старият мост“ изпълняващият функцията Районен прокурор – Свиленград, Мария Кирилова.

На координационната среща присъстваха, освен Мария Кирилова, Димитър Янакиев -Началник РУ на МВР -гр.Свиленград, Стефка Стоянова-прокурор в районната прокуратура, д-р.Димитър Ермов-управител на МБАЛ-Свиленград, д-р.Пе тър Петров-ЦСМП-Хасково,филиал Свиленград, Иван Радков-Управител на СБПЛР -Любимец, д-р.Петя Димитрова -директор на ЦСМП-Хасково и Злат ко Парушев-представител на частната охранителна фирма „Сити секюрити" ЕООД -Свиленград. На управителите на здравните заведения и подразделенията на Бърза помощ бяха предоставени телефонните номера на дежурните в МВР и на прокурорите Стоянова и Митева, които трябва да осъществяват координацията.

Взето бе решение при възникване на кризисни ситуации, касаещи извършване на престъпление спрямо медици, да бъде незабавно задействан паник бутонът и охранителната фирма от своя страна незабавно да сигнализира местното полицейско подразделение. От своя страна дежурният в МВР следва неотложно да сигнализира оторозираните по проблема или 9дежурни прокурори. При посещение на рискови адреси, за които се знае вече, че там е извършвано посегателство над медици, през тъмната част на денонощието по преценка на екипа на Бърза помощ полицаи ще подсигуряват безопасността на лекарите, за да могат да окажат неотложни грижи за болния. Здравните заведения се задължават в случаите на извършени престъпления спрямо медицински специалисти да осигурят доказателствени материали и свидетелски изявления. Охраняващата фирма пък е ангажирана да направи профилактика на всички съоръжения за сигнализиране и обучение на медицинския персонал за работа с тях.

„Смятам, че ще има ефект от предприетите мерки – заяви за „Старият мост“ началникът на Спешна помощ д.р Петър Петров. - През годините имаме драстични случаи на насилие в звеното от близки на пациенти – по-често вербални, но и физически. Няколко пъти удряха лекар, трошиха линейката, чупеха в Бърза помощ. И досега при такива ситуации сме викали полиция. Вече предварително ще можем, като знаем рисковия адрес, да бъдем придружени от униформени.“

СМ