29
Чет, Фев
23 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Молбите на 7 бивши старши инспектори обаче са отхвърлени

Само за последните три месеца – ноември, декември и януари, Хасковският административен съд е отменил заповедите за съкращение на 18 бивши служители на Митница Свиленград. Това означава, че те следва да бъдат възстановени на предишната си длъжност – „митнически инспектор“ или „държавен митнически инспектор“.

През ноември са възстановени Георги Теохаров, Иван Георгиев, Атанас Стойчев, Красимир Варсамов, Никола Мирков, Георги Манафъков, Николай Проданов, Ани Орфеева, Сашо Андреев, Стоил Топалов, Петър Иванов, Никола Стоянов. През декември – Иван Чакъров, Тодор Трингов, Михаил Мандиев, а през януари 2017 г. - Стефан Стефанов, Георги Раковски и Николай Николов.

Според протоколите от заседанията на съда по всичките 18 дела е представена голям обем документация, включително и длъжностните разписания както преди съкращението от 11 януари 2016 г., така и след него. Изслушани са подробни експертизи на назначените от магистратите вещи лица. Съдът е стигнал до извода, че длъжностите не са закрити, реални съкращения няма. Напротив – в системата на Агенция „Митници“ дори има увеличение на щатовете след 11 януари м. г. Именно затова заповедите за съкращение са отменени като незаконосъобразни.

Не така стоят нещата обаче със 7 старши митнически инспектори от бившата свиленградска митница. Техните молби съдът е отхвърлил с мотив, че „към 11.01.2016г. общата численост за длъжността „Старши митнически инспектор“ е намаляла 16 щ. бр. и липсват вакантни места, т.е. въпреки запазването ѝ като нормативна позиция, вкл. като система от функции, задължения и изисквания, е предвидено, считано от 11.01.2016 г. тя да се изпълнява от по-малък брой служители“. Решенията на Административния съд подлежат на касационно обжалване.

Както „Старият мост“ писа, всичките 70 съкратени от работа през януари м. г. служители от Митница Свиленград заведоха дела за отменяне на уволненията си по Закона за държавния служител и Кодекса на труда. Болшинството от тях спечелиха и на две инстанции, с изключение на старши митническите инспектори. Възстановени са и тези, чиито трудови правоотношения са били прекратени. В същото време има кадрови дефицит на Митнически пункт „Капитан Андреево“. Тук бяха командировани служители от други митници в страната. Регулярно се обявяват и конкурси за заемане на свободните щатни бройки. Последният бе за четирима инспектори на българо-гръцкия пункт.

СМ