21
Вт, Май
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Собствениците на ловни кучета в Свиленград също ще плащат такса. Това става ясно от предстоящото изменение в Наредбата за местните данъци и такси, продиктувано от промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Изменението ще бъде гласувана на редовното заседание на ОбС в края на месеца. В докладната от името на кмета Георги Манолов до тукашните парламентаристи пише, че приходите от събраните такси ще се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

Досега според Закона собствениците на ловни кучета бяха освободени от тази годишна такса. Както и преди, налог за своя четирикрак любимец няма да плащат собствениците с намалена работоспособност от 75 до 100 %, служебните кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели или от БЧК; кастрирани кучета и такива, които придружават или охраняват селскостопански животни, отглеждани в регистриран животновъден обект. Впрочем, регистрираните ловни кучета в община Свиленград са 79, а общо домашните лаещи четириноги – 633. Ако те се отглеждат в селата от общината, за тях се дължат 6 лева такса годишно, а в града – 10 лева.

Диляна ЦВЕТКОВА