17
Пон, Юни
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

antonСредно по 384 дела за година е наблюдавал всеки прокурор от Свиленград

С 50 процента са наснали регистрираните престъпления тук, заяви районният прокурор Антон Стоянов. Данните са от отчета на обвинението по линия на РПУ, Гранична полиция и пр. и се отнасят до тукашния съдебен район – общините Любимец и Свиленград, за 2015 г. Броят на престъпленията е рекорден за последните години, подчерта обвинител №1.

През миналата година всички документално вписани нарушения на закона са 1 710. За сравнение: през 2014 г. те са били много по-малко – 1 135, а година по-рано, през 2013 - 1583. По линия на Районното полицейско управление са отчетени 777 престъпления за 2015 г., докато през 2014 са били едва 525. Ръст бележат и нарушенията на граничния режим. За миналата година Гранично полицейско управление – Свиленград е регистрирало 890 престъпления, а Ново село – 43.

И миналата година свиленградската прокуратура продължи да е една от най-натоварените в България. Като цяло обемът на прокурорската дейност – актове, заседания и др., възлиза на 8 029 единици. Увеличението спрямо предходния отчетен период – 2014 г., е с 5 на сто. Индивидуално всеки един от държавните обвинители е бил натоварен с около 10% повече в сравнение с по-предишната година. По основните показатели – внесени актове в съда и участие в съдебни заседания, нашата прокуратура е в челната тройка на страната. 40 на сто от внесените актове и осъдени лица в Хасковски съдебен район, са на свиленградското държавно обвинение.

Наблюдаваните от свиленградската прокуратура дела за 2015 г. са общо 1 784, или по 384 на прокурор. Тук увеличението спрямо 2014 г. е около 10 процента. На практика всеки прокурор от Свиленград е решил лани по 340 дела.

Обвинителите са участвали в 901 съдебни заседания, средно по 194 на прокурор. Внесените съдебни актове в съда са 701. Отчетеното увеличение е около 10 на сто. Издадени са 276 присъди – 20% повече от 2014 г. Тези 701 акта са срещу 1 2783 лица.

Високи показатели се бележат по внесените в съда дела – 40 на сто от общо наблюдаваните. Общо осъдени през миналата година са 1 286 души. От тях 72-ма са наказани ефективно със затвор, 1 011 – условно. 135 са получили пробация, а 1 071 са наказани с глоби и лишаване от правоуправление на моторни превозни средства. Само 5 са оправдани от съда.

Най-много от образуваните от прокуратурата дела са за нарушения на граничния режим. По чл. 280 от Наказателния кодекс – за каналджийство, са образувани 109 дела. От тях 64 са внесени в съда срещу 100 лица и са отнети около 40 превозни средства на трафикантите на хора. 488, или 30 на сто от всички, са делата за нелегално преминаване на границата. Второ място държат престъпленията против собствеността – кражби и др., - 282 дела. След това по честота се нареждат общоопасните престъпления като транспортни нарушения, катастрофи и др., трафик и продажба на фалшиви стоки от известни марки, престъпления против личността, документни измами.

В същото време Районна прокуратура – Свиленград работи с наполовина намален състав. През изтеклата година един от държавните обвинители тук е напуснал, а други двама са се преместили другаде.

СМ