Общество
Инструменти
Шрифт
hristovaДокументите ще се попълват по график
 
Декларации за детските добавки трябва да бъдат подадени отново от родителите, чиито документи са попълнени преди 28 юли 2015 г. Причината е промени в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, които влизат в сила от тази година. Според едно от измененията вече ще се отчита общият доход на родителите, които живеят на семейни начала и на един адрес. Досега, ако семейството нямаше сключен брак, се гледаха доходите само на майката. Освен това, размерът на помощта вече се определя от броя на децата, а не от поредността им. Семействата с едно дете ще получават 37 лв., с две - 85 лв., с три - 130 лв., с четири – 140 лв. За всяко следващо дете в семейството размерът на помощта скача с 20 лв. 100 лв. е помощта на дете с трайно увреждане, а за близнаци – 150 лв. Служебно ще актуализираме размерите на месечните помощи, отпуснати след 1 февруари 2015 г., уточни директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) - Свиленград Росица Христова.
Вече се дава и еднократна помощ за осиновяване на дете, която е 250 лв. След раждане майките пък ще бъдат подпомогнати съответно за първо бебе с 250 лв., за второ – 600 лв., за трето – 300 лв. За четвърто и всяко следващо ще получават по 200 лв. Всички останали помощи запазват размера си от 2015 г., заяви Христова.
По думите й семейства с отпуснати месечни помощи в периода 1 март – 28 юли 2015 г. (преди промените в Закона) по график писмено ще уведомяват ДСП за: настъпили промени в условията за получаване на помощта; дали семейството живее постоянно в страната; съответствието с една от трите дефиниции за семейство - родители със сключен граждански брак, съжителство без брак или родител, който отглежда сам децата си. До 31 януари подават заявления лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г. До 29 февруари – лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 май 2015 г. До 31 март документи попълват тези, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г. Кандидатствалите за помощи след края на юли 2015 г. няма нужда да подават документи повторно, защото те вече са оценени по новите правила. В срок до 30 дни от получаване на информацията ДСП-Свиленград ще извърши проверка, в резултат на която може да измени, да спре или прекрати помощта за всички или за част от децата в семейството.
Диляна ЦВЕТКОВА