25
Вт, Юни
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт
hristovaДокументите ще се попълват по график
 
Декларации за детските добавки трябва да бъдат подадени отново от родителите, чиито документи са попълнени преди 28 юли 2015 г. Причината е промени в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, които влизат в сила от тази година. Според едно от измененията вече ще се отчита общият доход на родителите, които живеят на семейни начала и на един адрес. Досега, ако семейството нямаше сключен брак, се гледаха доходите само на майката. Освен това, размерът на помощта вече се определя от броя на децата, а не от поредността им. Семействата с едно дете ще получават 37 лв., с две - 85 лв., с три - 130 лв., с четири – 140 лв. За всяко следващо дете в семейството размерът на помощта скача с 20 лв. 100 лв. е помощта на дете с трайно увреждане, а за близнаци – 150 лв. Служебно ще актуализираме размерите на месечните помощи, отпуснати след 1 февруари 2015 г., уточни директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) - Свиленград Росица Христова.
Вече се дава и еднократна помощ за осиновяване на дете, която е 250 лв. След раждане майките пък ще бъдат подпомогнати съответно за първо бебе с 250 лв., за второ – 600 лв., за трето – 300 лв. За четвърто и всяко следващо ще получават по 200 лв. Всички останали помощи запазват размера си от 2015 г., заяви Христова.
По думите й семейства с отпуснати месечни помощи в периода 1 март – 28 юли 2015 г. (преди промените в Закона) по график писмено ще уведомяват ДСП за: настъпили промени в условията за получаване на помощта; дали семейството живее постоянно в страната; съответствието с една от трите дефиниции за семейство - родители със сключен граждански брак, съжителство без брак или родител, който отглежда сам децата си. До 31 януари подават заявления лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г. До 29 февруари – лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 май 2015 г. До 31 март документи попълват тези, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г. Кандидатствалите за помощи след края на юли 2015 г. няма нужда да подават документи повторно, защото те вече са оценени по новите правила. В срок до 30 дни от получаване на информацията ДСП-Свиленград ще извърши проверка, в резултат на която може да измени, да спре или прекрати помощта за всички или за част от децата в семейството.
Диляна ЦВЕТКОВА