18
Чет, Юли
34 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт
1 043Кметът на Свиленград Георги Манолов участва в информационна среща с домоуправителите на жилищни сгради, които могат да бъдат санирани в новия програмен период. Общината получи финансиране в размер на 8 181 360,11 лева по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Средствата се предоставят в подкрепа за енергийната ефективност в публичната инфраструктура и в жилищния сектор. „Общината направи каквото е необходимо, за да спечели средствата по програмата за саниране, сега вие като собственици трябва да действате бързо и организирано, за да влязат тези пари във вашите домове“, призова кметът присъстващите на срещата. Той увери хората, че специалистите в общината ще подпомагат цялостния процес по организиране, провеждане, попълване и подаване на документи за кандидатстване по програмата.
Инж. Иванка Димитрова – директор на Дирекция „Общинска собственост и устройство на територията“, и Светлана Динкова – началник-отдел „Местно икономическо развитие, проекти и програми“, разясниха на хората какви са дейностите по програмата и етапите за кандидатстване. Допустимите дейности са подмяна на дограма, топлинно изолиране на външните елементи, ремонт на стълбищни клетки, подмяна на осветление и други. Необходимите стъпки за кандидатстване за базвъзмездно саниране са: учредяване на Сдружение на собствениците, регистрация на Сдружението в Агенция по вписванията, провеждане на Общо събрание на собствениците на жилищния блок с гласуване и протоколиране на решението им за кандидатстване за безплатно саниране на сградата, подаване на заявление в общината с решението на Общото събрание. При одобрение на кандидатстването следва сключване на договор с кмета на общината за финансиране на дейностите. С цел успешно реализиране на програмата се очаква до 22 декември хората да са готови с решенията на Общите събрания.
На срещата бяха поканени домоуправители на част от жилищните сгради с не повече от 35 апартамента, строени по индустриален способ. Те са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Предстои втора среща с домоуправители на останалите блокове от тази категория.
За справки и допълнителна информация може да се обръщате към инж. Иванка Димитрова - тел. 0379 74 310, Светлана Динкова – тел. 0379 74 331, и Нели Парашева – тел. 0379 74 311.
СМ