14
Пет, Юни
30 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт
EKovПредседателят на ОбС в Свиленград адв. Георги Еленков е включен в състава на създадения от правителството заради проблема с бежанците Национален съвет по миграция и интеграция. Еленков е член на звеното, което ще се ръководи от двама съпредседатели – министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова и министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Председателят на свиленградския Общински съвет, който е и член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините, е бил предложен от ръководството на Сдружението. Спрели са се на мен, тъй като съм представител на гранична община, обясни пред „Старият мост“ Георги Еленков.
Освен двамата вицепремиери, в състава на новия съвет като членове са включени още 14 души. Сред тях са заместник-министри на правосъдието, вътрешните работи, външните работи, труда и социалната политика, здравеопазването, образованието и финансите, както и председателите на държавните агенции за бежанците и за закрила на детето, заместник-председател на ДАНС, директорите на дирекции „Гранична полиция“ и „Миграция“ в МВР. Съветът ще работи в сътрудничество с представителите на местната власт, синдикалните и работодателските организации, както и с неправителствения сектор.
Новото звено ще има за цел да изготвя и регулира политиките и да координира ангажираните институции с проблемите на бежанците. Предвижда се то да разработи единен актуализиран стратегически документ въз основа на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020 г.) и на Националната стратегия за интеграция на лицата, получили международна закрила в Република България (2014-2020 г.). Съветът ще може да предлага годишни планове за изпълнение на стратегическите документи.
Имам много идеи, за реализирането на които да работя в националния съвет, каза Георги Еленков. По думите му е необходимо да се направи промяна в Наказателния кодекс за по-строги наказания по отношение на помагачите на нелегални пътници. Еленков даде пример, че при залавяне на превозвач на нелегални пътници, шофьорът обикновено обяснявал, че ги е качил на стоп и така не може да бъде санкциониран. Той подчерта, че са необходими и промени в Закона за МВР, за да може граничните полицаи да осъществяват контрол не само в периметър на 30 км от границата, но и във вътрешността на страната. Необходимо е също да се разширят правомощията на жандармерията по отношение на проверките, които се извършват, каза адв. Еленков.
Елена ГЕОРГИЕВА