30
Чет, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Изплащането на обезщетения за отчуждени имоти край новата жп линия започна ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ на 23 юни. Финансовата компенсация се дава с решение на Министерски съвет от 22 май 2015 г. за териториите на общините Свиленград и Любимец. Става въпрос за терените, попаднали в обхвата за изграждане на новата тягова подстанция до стария прелез за Сива река. Правоимащите могат да получат парите си от банка „ДСК“. Проверка на „Старият мост“ показа, че в първия ден на изплащане на компенсациите никой не е потърсил средствата. От банката предположиха, че най-вероятно хората все още не знаели, че обезщетенията са преведени.

Допълнителна информация може да се получи всеки работен ден от 9 до 12 ч. на тел. 02/ 932 26 06, 02/ 932 27 79.

СМ