Общество
Инструменти
Шрифт

Обществена поръчка за цялостно хигиенно поддържане на територията на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Капитан Петко войвода обявиха от Областна администрация – Хасково. Основните дейности, които трябва да се извършват, са сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и поддържане чистотата на територията на пунктовете, снегопочистване и зимно поддържане на платната за движение, тротоарите и местата за обществено ползване, поддържане чистотата на тоалетните, почистване на дъждоприемните шахти.

Стойността на обществената поръчка е 616 994 лв. без ДДС. С избраната чрез процедурата фирма ще се сключи договор с продължителност до 31 октомври 2017 г. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 1 юли.

СМ