15
Съб, Юни
30 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт
DSC 0034aРезултатите от осъществяването на проекта на Община Свиленград „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград“ бяха представени на заключителна пресконференция на 24 март. На събитието присъстваха кметът на Свиленград инж. Георги Манолов, ръководителят на проекта Светлана Динкова, инж. Иванка Димитрова – координатор на проекта, Мария Костадинова – финансист на проекта. Сред гостите на пресконференцията бяха заместник-областният управител на Хасково Станислав Дечев, председателят на ОбС-Свиленград Георги Еленков, бизнесмени, граждани, медии.
Светлана Динкова направи мултимедийна презентация и обобщи резултатите от проекта, като подчерта, че реконструираната и обновена водопроводна мрежа е 14 824 м, а канализационната - 1 350 м. Новоизградената канализационна мрежа пък е 19 683 м, а новоизградени колектори – 4 630 м. Резултатите по обекти са: реконструкция на ВиК мрежа в кв. „Изгрев“, реконструкция на водопроводна мрежа и доизграждане на канализационна мрежа в кв. „Гебран“, реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа в кв. Гарата, реконструкция на канални помпени станции на ляв и десен бряг на река Марица, довеждаща инфрактруктура и отвеждащ колектор от пречиствателна станция за отпадни води, изградена пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – Свиленград, с която се постига 100 % третиране на отпадните води от агломерацията чрез механично и биологично пречистване. В резултат на изпълнението на проекта са открити 5 нови работни места за експерти, които преминаха обучение за работа с модерното оборудване в ПСОВ.
Постигнати са заложените цели - подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на град Свиленград и създаване на условия за по-чиста градска среда и по-качествени водоснабдителни и канализационни услуги.
Това е най-мащабният проект на общината и ползите от него за населението и природата ще се усещат дълги години напред в бъдещето“, заяви зам.-кметът на Свиленград Мария Костадинова, която представи финансовите аспекти от реализацията.
Oбщата стойност на проекта е 48 132 968,14 лв. Безвъзмездната финансова помощ е 46 463 012,45 лв., от които съфинансирането от Кохезионния фонд на ЕС е в размер на 37 170 409,96 лв., а националното съфинансиране е 9 292 602,49 лв. Община Свиленград участва с 1 669 955,69 лв. собствени средства. Продължителността на проекта е 30 месеца.
Проектът се осъществява от Община Свиленград с финансовата подкрепа на Оперативна програма“Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд и държавния бюджет на Република България. Oбщина Свиленград e бенефициент, а „ВиК“ ООД - гр. Хасково – асоцииран партньор.
СМ