Общество
Инструменти
Шрифт
Работодатели от реалния сектор търсят от бюрото по труда в Свиленград. Акцията е за разкриване на свободни места по проект „Покрепа за заетост“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Приемът на заявки стартира днес и ще продължи до 20 март т. г. Молбите се подават по утвърдения образец, придружени от документите за допустимост на кандидатите за участие в проекта и декларациите към тях.
Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към бюрата по труда, която е неразделна част от Методиката по проекта. Приоритетни групи по проекта са работодатели с производствена дейност и услуги, както и безработни лица – продължително безработни, младежи, лица над 50-годишна възраст и роми. При разпределение на работните места с предимство ще се удовлетворяват заявки на работодатели от общини, засегнати от природни бедствия. Продължителността на субсидираната заетост по проекта е 6 месеца.
СМ