13
Съб, Юли
19 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 

Над две трети от общо експортирания дървен материал са минали през тукашния пункт към Турция. Само за година количествата са скочили повече от два пъти

Близо 190 000 тона дървесина са изнесени само през ГКПП Капитан Андреево за 2014 г. Това показват обобщените данни от Митница Свиленград, предоставени по искане на „Старият мост“. Миналата година пределите на страната през Капитан Андреево са напуснали общо 186 740 783 кг дървесина. Други 8 557 476 кг са преминали през пункта на гарата. Фактите са фрапиращи, особено на фона на неотдавнашните наводнения, предизвикани от обезлесяването на България. В сравнение с 2013 г. количествата са скочили повече от два пъти.

Основната част от изнесените количества през тукашния пункт е под формата на дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан и т. н. Миналата година от този вид през МП Капитан Андреево са минали 155 779 304 кг, а през МП ЖП гара – още 47 300 кг. На практика през тукашния пункт са преминали повече от две трети от общо експортирания от страната дървен материал през 2014 г. Данните от Агенция „Митници“ показват, че лани пределите на България са напуснали общо 213 212 099 кг дървен материал за трети страни, като в това число не влизат вътрешнообщностните доставки.

През Митнически пункт Капитан Андреево е преминал и значително количество – 30 809 130 кг, необработен дървен материал, а през жп гарата от този вид страната са напуснали 8 436 715 кг. Незначителна част – общо 225 810 кг, са изнесените дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми.

Данните от Агенция „Митници“ показват, че миналата година от България за трети страни са изнесени общо 938 871 008 кг, което е двойно повече от предходната 2013 г., когато са били изнесени 453 008 733 кг. Голямата част от напусналите страната миналата година количества е необработен дървен материал – 433 906 430 кг. Дървата за горене са 291 752 479 кг, а дървеният материал – 213 212 099 кг.

По данни на Регионалната дирекция по горите в Кърджали пък през ГКПП Капитан Петко войвода миналата година са преминали 6 129 превозни средства, натоварени с дървесина, а пределите на страната са напуснали 138 795 кубика дървесина. От тях обработената е 3 558 кубика, дървата за огрев са 75 676 кубика, като 1 000 от тях са иглолистни, а останалите – широколистни. От преминалата към Гърция дървесина има и технологична за преработване - 42 000 кубика широколистна и 14 000 кубика иглолистна. Нацепените дърва са 3 770 кубика.

Както е известно, на ГКПП Капитан Петко войвода има контролен горски пост с камери за електронно следене на товарите и документите 24 часа в денонощието. На този пункт имаме съставени актове за установени несъответствия в количествата, изписани на превозните документи и натоварените в камиона, които са от порядъка на няколко кубика, каза пред „Старият мост“ Юсеин Ефендиев, директор на Регионалната дирекция по горите в Кърджали. По думите му случаите на такива нарушения са редки, като засега не е установена незаконна дървесина. От няколко години насам количеството, което преминава като вътрешнообщностна доставка към Гърция, се запазва приблизително еднакво – около 140 000 – 160 000 кубика годишно, каза Юсеин Ефендиев.

Само преди дни Народното събрание наложи тримесечен мораториум върху износа на необработен дървен материал. За срок от три месеца Парламентът забранява изпращанията на необработен дървен материал, като думата "изпращане" е употребена с цел преодоляване на забраната за движение на стоки и капитали в Европейския съюз /ЕС/. Втора точка от приетото решение гласи, че се задължава министърът на земеделието и храните на основание чл. 126, ал. 6 от Закона за горите да издаде заповед за забрана на износа на необработен дървен материал. Това задължение се отнася за страните извън ЕС. Освен това в тримесечния срок на наложеното ограничение за износ и изпращане трябва да бъдат изработени законодателни промени и промени в подзаконовите нормативни актове, свързани с подобряване на контрола върху дейностите в горските територии и противодействие на незаконната сеч.

СМ