24
Сря, Юли
35 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

sre6taНа условията на програмата отговарят 13 многофамилни жилищни сгради в Свиленград

Среща с домоуправители на жилищни блокове във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради организира Общинска администрация – Свиленград. Иванка Димитрова – директор на Дирекция „Общинска собственост и устройство на територията” и Светлана Динкова – началник-отдел „Местно икономическо развитие проекти и програми” запознаха домоуправители на блокове с над 36 апартамента от всички жилищни квартали в града с критериите за кандидатстване по програмата и стъпките, необходими за получаването на безвъзмездната финансова помощ за саниране на сградите. На условията на програмата отговарят 13 многофамилни жилища в Свиленград.
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради предоставя средства за конструктивно укрепване на блоковете, обновяване на общите им части като покриви, фасади, стълбищни клетки и финансира мерки за енергийна ефективност като топлоизолация и подмяна на дограма, ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване, изграждане на инсталации за ВЕИ – соларни панели, ремонт на елекроинсталации в общите части, енергоефективни мерки в асансьорите. В програмата могат да се включат всички многофамилни панелни жилищни сгради с не по-малко от 36 апартамента. Основна част от изискванията за кандидатстване е условието да се регистрира едно сдружение на собствениците на цялата сграда, независимо от броя на входовете. Избира се управителен съвет, който действа от името на всички собственици. Сдружението трябва да вземе решение за обновяване на сградата с минимум 67% идеални части от общата собственост и да даде съгласие от името на всички собственици общината да реализира дейностите по сградата. Подава заявление за кандидатстване по образец до общината, която прави оценка и одобрява или отхвърля искането. При одобрение се сключва споразумение по образец между общината, сдружението, Българска банка за развитие и представител на държавата. При изпълнението на санирането трябва да се осигури достъп до всички самостоятелни обекти в сградата.
Общината отговаря за извършването на конструктивно обследване и изготвяне на технически паспорт, за извършването на обследване от лицензирани одитори и изготването на доклад за необходимите енергоспестяващи мерки, за проектирането и изпълнението на строително-монтажните работи и строителния и авторски надзор.
До края на месец януари ще бъдат изпратени методически указания и необходимите образци за кандидатстване. Документите ще бъдат публикувани на сайта на Община Свиленград, раздел Актуално.