Общество
Инструменти
Шрифт

Предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария“ в Ивайловград продължава и през 2015 г., съобщи кметицата Диана Овчарова. Благодарение на преподписания от нея договор с Фонд „Социална закрила“ 35 бедни жители на общината ще получат топла храна. Срокът на сключеното споразумение е до 30 април 2015 г., като общата договорена сума е 6 601 лв. Право на услугата имат лица, които са на месечно подпомагане, с доказана липса на доходи, самотно живеещи, инвалиди или семейства с минимални пенсии. Хранителната помощ се осъществява от „Домашен социален патронаж“ на територията на Ивайловград и селата Славеево и Драбишна.

СМ