19
Нед, Май
24 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Парите за издръжка свършили, отправено е искане към ВСС за 30 000 лева

 

Районният съд в Свиленград е пред финансов колапс както останалите 95 съдилища в страната, които са останали без средства за издръжка, което включва ток, вода, разплащане на преводачи, вещи лица и съдебни заседатели. Този недостиг на средства за издръжка би довел до блокиране на самия правораздавателен процес. Досега такава криза съдът не помни. Винаги е имало проблеми с разплащанията – и миналата, и пό миналата година, но като сегашните затруднения не е имало.

„До момента нямаме задължения към ВиК, Енерго, но целият ни бюджет за годината по перо „Издръжка“ е усвоен – заяви пред „Старият мост“ административният ръководител на Районен съд – Свиленград Елена Тодорова. - Колкото до вещите лица, които все още не са си получили възнагражденията, проблемът е в това, че те не са представили надлежно необходимите счетоводни документи.“ Ръководството е внесло искане до Висшия съдебен съвет /ВСС/ да бъдат отпуснати допълнителни средства в размер на 30 000 лв., но не е ясно дали това ще стане.

Досега от началото на годината вещите лица са получили от съда 1 600 лв., а преводачите – 2 200 лв. Остава първите да вземат още 970 лв., а вторите – 3 400 лв.

Въпреки тази финансова ситуация съдът няма да спре изпълнението на функциите си и ще продължава да правораздава, категорична бе съдия Тодорова.

Бюджетът на Районен съд – Свиленград за 2014 г. е 612 хил. лв, като основното перо в него са заплатите и осигуровките на щатния състав. За издръжка за цялата година са предвидени 33 779 лв., но тази сума вече е изразходвана заедно с допълнително отпуснатите от ВСС през април 6 000 лв. За 2013 г. бюджетът на съда е бил по-малък – 578 097 лв., но броят на съдиите фактически е бил по-малък. По-голяма лани обаче е била предвидената сума за издръжка – 85 082 лв., над два пъти повече от парите за тази година. Сега се регистрира известен спад в броя на делата – докато през първото полугодие на 2013 г. те са били 1 416, до края на юни т. г. те са 1 058.

„Не може в правова държава да няма пари за правораздаване – подчерта председателят на съда. - Ние, съдии и персонал, ще работим, но чувам намеци от вещи лица и преводачи, че ще отказват участието си в дела. Ако не преведат пари, може и без ток да останем. Това ще доведе до блокиране на правораздавателния процес.“

В съда са въвели режим на икономии, за да намалят разходите за издръжка. Дори избягват да включват климатици и в най-голямата жега. На партерния етаж обаче има теч от канализацията, разнася се лоша миризма, но пари за ремонт няма.

Проблемът касае в момента много съдилища в страната. Още в самото начало стана ясно, че тази година те разполагат с половината от парите за издръжка, които са имали миналата година, заяви представляващият Висшия съдебен съвет Соня Найденова, която оповести отчет за дейността на съвета за второто тримесечие на 2014 г.

Според данните, към 31 май тази година по отношение на приходите от дейността на органите на съдебната система има неизпълнение със 7 млн. и 417 хиляди лева. Несъбраните съдебни такси за първите 5 месеца на 2014-а пък са в размер на 5 млн. и 48 хиляди лева.

„Фактът, че съдебната власт беше похвалена за това, че е единствената в страната, която няма неразплатени задължения към доставчици на външни услуги, може да звучи добре, но финансовото състояние към момента показва, че не бихме могли да си позволим да бъдем първенци по този показател дълго време”, допълни Найденова. Показаното нежелание за корекция на бюджета на ВСС по отношение парите за издръжка ни поставя в една доста трудна ситуация, добави тя.

СМ