25
Вт, Юни
19 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Търсят нова фирма да довърши ремонта на улиците

Поради неспазен срок за изпълнение на строителните дейности общината прекратява договора с фирма „Пътстрой” ООД – гр. Стара Загора и налага санкции съгласно клаузите, предвидени в него. Предстои да се обяви нова обществена поръчка с предмет ремонт на останалата част от улиците по проекта, съобщиха от Общинската администрация.

Разводът“ стана, след като строители, наети от фирма „Пътстрой“ ООД – Стара Загора, за основен ремонт на улиците в централната част на Свиленград, се вдигнаха на бунт заради неизплатени възнаграждения. От седмици работниците отказват да правят тротоарите, докато не получат заработеното, за което „Старият мост“ писа.

Ремонтът на 29 улици в Свиленград бе планиран по проекта “Рехабилитация /основен ремонт/ на улици в централна градска част на гр.Свиленград и благоустрояване на площад в с. Студена, община Свиленград”, финансиран по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Отпуснатите средства са в размер на 1,922 млн. лева.

До момента окончателно са завършени 17 улици. По същия проект трябваше да бъде благоустроен и площадът в село Студена. За ремонта там са предвидени 96 хиляди лева. Дейностите трябваше включват подмяна на настилката на площада, подмяна на бордюрите по алеите и тротоара, полагане на нови тротоарни плочки и подмяна на осветителните крушки. Сега площадът на селото е разкопан и прилича на бойно поле.

Според обявлението на общината за обществена поръчка ремонтът трябва да е завършен на 15. 7. 2014 г.

Фирма „Пътстрой“ ООД не е непозната за местната управа. Тя извършваше ремонта на други главни артерии в града, като основният договор, който общината бе сключила с нея преди около 4 години, бе за 2 420 679 лв. После от общината решиха да възложат на дружеството допълнителни ремонтни работи, но се отказаха, след като Агенцията по обществените поръчки излезе със становище, че в случая изборът именно на тази процедура не може да се приеме за законосъобразен.

СМ