18
Чет, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Започна приемът на молби за отоплителна помощ през зимата

Еднократната целева помощ за първокласниците, които са записани в държавно или общинско училище за новата учебна година 2014 - 2015, е в размер на 250 лв. Приемът на молби за отпускане на средствата започна на 1 юли, съобщи директорът на дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) в Свиленград Росица Христова. Документите се подават по постоянен адрес в съответните дирекции „Социално подпомагане“, след като детето е записано в първи клас.

За да бъде отпусната сумата, доходът на член от семейството не трябва да надвишава 350 лв. Подоходният критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини или близки. Молбите се приемат до 30 септември, като лицата, чиито деца не посещават училище ще бъдат санкционирани и ще трябва да върнат парите с начислените лихви, предупреди Росица Христова.

На 1 юли ДСП стартира и приемът на молби за отпускане на помощи за отопление. Заявленията трябва да бъдат подадени най-късно до 31 октомври. От социалните успокоиха, че в наредбата има промени, които са съобразени с увеличението на пенсиите. Децата в приемни семейства и живеещи при роднини също вече ще могат да кандидатстват за отопление. В този случай молбата се подава от пълнолетното лице, при което е настанено детето. Диференцираният минимален доход не трябва да надвишава 146, 04 лв. При преценка правото на подпомагане на детето се взимат предвид само неговите доходи – помощи по Закона за закрила на детето, детски добавки, наследствена пенсия и др. В останалата си част наредбата не е променена.

В момента изготвяме график за посещение от екип на дирекцията във всички населени места в общините Свиленград и Любимец, съобщи Росица Христова. Хубаво е декларации да подадат и хора, които надскачат диференцирания минимален доход с до 10 лв., препоръча тя. Припомняме, че миналата година на тези лица еднократно бяха отпуснати по 30 лв.

Диляна ЦВЕТКОВА