24
Сря, Юли
35 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Петима кандидати са допуснати до участие в конкурса за директор на Транзитния център в с. Пъстрогор. Специално назначена комисия е направила проверка на представените документи и дали мераклиите за поста отговарят на изискванията.

Така за първия етап от надпреварата са одобрени Кирил Димитров Димов, Пеньо Христов Пенев, Красимира Георгиева Тодорова, Феликс Веселинов Балачев и Георги Димитров Марков, който в момента е временно изпълняващ длъжността.

В срок до 24 март те трябва да представят в деловодството на Държавната агенция за бежанците разработка на концепция за стратегическо управление на тема: „Организация и управление на транзитен център и ролята му в прилагане на българските и европейските стандарти и практики по отношение приемане на чужденци, търсещи закрила в Република България”. Получилите оценка не по-ниска от добър /4/ добиват право да се явят на устна защита на концепцията, която ще се състои на 31 март. Ако от двата етапа наберат сбор от 9 точки, същия ден следва последното изпитание – интервю.

Както “Старият мост” писа, постът бе оакантен през февруари т. г., след като на титуляра Желю Желев бе връчена заповед за уволнение. В документа е записано, че служебното правоотношение се прекратява на основание на член от Закона за държавния служител, който гласи, че когато кандидатът се назначава за първи път на държавна служба в едногодишен срок, договорът му може да бъде прекратен без предизвестие. Желев пое лагера в Пъстрогор през лятото на 2013 г. след спечелен конкурс.

СМ