18
Чет, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

С близо 20 на сто може да се повишат някои от най-масовите данъци и такси в община Свиленград, съобщиха от ръководството на администрацията. Тази седмица новите тарифи бяха качени на сайта на общината, за да се запознаят гражданите с предложените промени. На специален брифинг с медиите бяха разяснени и мотивите на общинското ръководство за повишаването на такса „Битови отпадъци“ /ТБО/, данъка върху превозните средства, налога върху придобиването на имущество, както и таксите за детските градини, детските ясли и млечната кухня.


Анализът на приходите и разходите показал, че промяната на тези такси е наложителна, тъй като те са били „замразени” на досегашните си ставки от години. Бяха направени и някои сравнения със съседни общини.
В частта за битовите отпадъци прогнозните цифри сочат оформяща се дупка от близо 200 хил. лв. Причината за нея е повишаването на таксите за депонирането на боклука в Харманли от 2014 г. Досега сме плащали по 17,50 лв. на тон депониране, 1,90 лв. още към сметката на депото в Харманли и плюс 15 лв. на тон за поддръжката и разширяването му. От следващата година разширяването и поддържането ще поскъпне на 22 лв. на тон. Така тон депониран отпадък ще излиза общо 41,41 лв. без сметосъбирането и сметоизвозването, които се извършват от фирма „Волф Милениум” и общинското предприятие.
И сега размерът на таксата не покрива разходите, коментира заместник- кметът Мария Костадинова и даде пример със средностатистическо домакинство. Извозването на отпадъка от 1 кофа от 110 литра струва 87 ст. на общината. Цифрата се умножава по 4 за всяка седмица от месеца или по 48, за да се получи годишният разход. Така изхвърлените около 4 тона отпадъци на семейство годишно излизат около 200 лв., а средно домакинствата плащат до 40 лв. такса битови отпадъци. Новото предложение е ТБО да се промени от 2,5 промила на 3 промила. За фирмите контейнерът ще струва вече 900 лв. за година, а не както беше досега 780 лв. При онези от тях, които са декларирали по-малко отпадък, годишната такса за кофата става от 250 на 300 лв. Контейнер по селата за фирмите ще струва вече 780 лв. През 2015 г. се очаква държавата да предложи нова методика, която да бъде по-справедлива и ТБО да се изчислява на база количество изхвърлен боклук.
При детските градини предложението е твърдата такса от 10 лв. да се запази. Предлага се промяна на цената на храноден и тя да стане 1,75 лв. Така от 35 лв. месечната такса за детска градина може да се повиши до около 45 лв. в зависимост от дните, в които детето посещава заведението. При 5- и 6 - годишните не се планира промяна.
Таксата не е променяна от 2008 г., каза Снежана Янева, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”. За периода от 6 години са скочили цените на горивата, хранителните продукти, повишили са се изискванията към качеството на храната и др. В същото време реалната стойност е около 70 лв., а общината дотира детските градини и поема разликата.
Янева посочи и няколко примера за размера на таксата в съседни общини: Любимец – 40 лв., Харманли – 50 лв., Димитровград -12 лв. твърда такса плюс 2 лв. за храноден. Тя припомни и предложението в Хасково таксата за детска градина да скочи от 50 на 70 лв.
По 1,30 лв. се очаква да струва на родителите храноден на децата в детските ясли, а твръдата такса там се планира да стане от 5 на 10 лв. Млечната кухня от 0,75 лв. се повишава на 1 лв.
Данъкът на превозните средства също се повишава с около 20%. В други общини той бил завишен още през 2009 г. каза Живко Великов, директор на дирекция „Местни данъци и такси“. Повишението се предлага и предвид безплатните паркинги, инвестициите в инфраструктура, ремонтите на улици, които и в момента текат.
Костадинова допълни, че се предвижда изграждането на още паркинги. Новите места ще бъдат в района на пощата, зад поликлиниката.
Данъкът за придобиване на имущество, плащан еднократно, може да се промени от 2 на 2,5 %. От разликата в общинската хазна ще влязат около 50 хил. лв. допълнително.
Предложението за промяна не касае патентния данък, туристическия данък, данък наследство, таксите за домашни кучета, спортни и културни обекти, както и административните услуги.
На декемврийското заседание на местния парламент предложенията ще бъдат обсъдени с общинските съветници. Бюджетът за 2014 г. ще бъде обсъден и с гражданите. Предстои да бъдат обявени датите.

Катя Иванова