22
Сря, Май
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Превозваческата фирма завежда дела за пропуснати ползи и нанесени щети вследствие на анулирания конкурс за линиите Свиленград – София и Свиленград – Пловдив. „Бойдеви“ прекратяват курсовете

Харманлийската превозваческа и туроператорска фирма ЕТ „Торре – Тонка Петкова“ окончателно осъди Община Свиленград. С решение от 29 ноември т. г. Върховният административен съд /ВАС/ постанови, че конкурсът за автобусните линии Свиленград – София и Свиленград – Пловдив неправилно е бил анулиран. Решението на Общинския съвет в Свиленград за прекратяването му и за обявяване на нова процедура за избор на превозвач е незаконосъобразно.

С акта си върховните магистрати потвърдиха решението на колегите си от Хасковския административен съд, което бе обжалвано в София от председателя на Общинския съвет адв. Георги Еленков.

По закон делото следва да бъде върнато отново в Хасковския административен съд, който да задължи кмета на Свиленград инж. Георги Манолов незабавно да излезе с решение за победителя в конкурса „Торре“ и да сключи договор с него. Досегашният превозвач по линиите за София и Пловдев - „Бойдеви“, следва да прекрати курсовете.

Общината положи неимоверни условия да спечели делото и да ни откаже да търсим правата си. Сега, след като излезе решението на ВАС, което не може да бъде обжалвано, ние сме готови веднага да сключим договора при същите условия, при същите цени и същите автобуси. Гарантирам, че цените - 15 лв. до София и 7, 90 лв. до Пловдив, няма да бъдат променени. Свиленградчани вече ще могат да ползват транспортна услуга при много високо качество и перфектно обслужване. Надявам се, че хората ще слязат от колите си и ще пътуват с нас до Пловдив и София, защото ще им е много по-евтино“ - заяви пред „Старият мост“ мениджърът на „Торре“ Георги Георгиев.

Харманлийската фирма трябваше да поеме два курса до столицата и един до Пловдив преди близо година. Нейната оферта бе обявена за най-добра при отваряне на конкурсните книжа на 27 декември м. г. „Когато се проведе огледът и се отвориха документите, членове на комисията казаха на всеослушание при отварянето на документите, че сме изпълнили всички изисквания и сме дали най-добрата оферта с най-ниски цени на билетите и най-новите автобуси“ – спомня си мениджърът на фирмата Георги Георгиев.

Договор с ЕТ „Торре – Тонка Петкова“ обаче не бе подписан. Комисията по провеждането на конкурса с председател бившият заместник на Манолов Николай Д. Колев е представила на кмета за утвърждаване протокол с резултатите от конкурса, в който на първо място е класирана фирма „Торре“. Единият от членовете на комисията, състояща се от 8 души – общинският съветник Васко Василев, го е подписал с „особено мнение“. Йордан Панев, инпектор към ДАИ – Хасково, пък изобщо не слага парафа си. Градоначалникът Манолов собственоръчно е написал резолюция на протокола: „Не утвърждавам! 1. За изясняване становището на представителя на ДАИ! 2. За обосновка на предложените цени на ЕТ „Торре – Тонка Петкова“.

След мистериозно мълчание за резултатите по-късно конкурсът, в който участваха още две фирми - хасковската „Поли“ и свиленградската „Бойдеви“, бе анулиран с мотив, че от ДАИ са отказали да подпишат протокола на комисията. Причината била, че възлагането на задължението за извършване на обществена услуга за превоз на пътници следва да се извърши при спазване на изискванията на чл. 16 в на Наредба № 2 на Министерството на транспорта и съобщенията /МТС/, а не при условията на чл. 17, както са написали чиновници от администрацията. Това се налагало, тъй като за общината се отпускат субсидии за компенсиране на превозвачите по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони.

Кметът Георги Манолов обяви, че другият му аргумент за прекратяването на процедурата е нереално ниската цена на билетите, която фирма „Торре“ е предложила. Общинският съвет гласува предложението на градоначалника да бъде проведен нов конкурс. По докладна записка на Манолов, че комисията е предложила процедурата да бъде прекратена, а е налице прекъсване на транспортното обслужване на населението, тогавашният областен управител Ирена Узунова възложи на кмета на Свиленград да сключи двугодишен договор с която фирма той прецени. Така превозваческата дейност по маршрутите до Пловдив и София продължи да се изпълнява от „Бойдеви“ ЕООД, чийто едногодишен договор изтече в края на миналата година.

Торре“ атакува в съда решението на Общинския съвет, взето на 31 януари, за насрочване на нов конкурс. Административният съд в Хасково отмени това решение като незаконосъобразно. По делото няма доказателства, че предмет на конкурса са нерентабилни автобусни линии от републиканската транспортна схема, за които е необходимо компенсиране на превозвачите за извършени разходи, така че конкурсът е бил правилно проведен по реда на чл. 17, глава втора, раздел ІІ от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС и решението за прекратяването му е незаконосъобразно, окончателно реши и тричленният състав на ВАС.

Във ВАС върви дело, заведено от „Торре“, и за решението на областния управител кметът на Свиленград да сключи двугодишен договор с фирма без конкурс. Този акт на губернатора бе обявен за нищожен на първа инстанция в Хасково. Видно от протокола от заседанието на ВАС, прокурорът по делото е на мнение, че областният управител е излязъл извън рамките на материалната си компетентност и вместо сам да предприеме спешната мярка, т. е. да подпише договор с превозваческа фирма, е оправомощил за това кмета на община Свиленград.

Нашата фирма ще заведе срещу общината дела за обезщетения претърпените загуби и пропуснати ползи в продължение на тази една година – заяви Георги Георгиев. - Ние продължаваме да плащаме всеки месец за наетите автобуси, сключили сме редица договори за техническа поддръжка, трудова медицина, наем на гаражна площ. От друга страна, ежедневно губим от това, че не сме реализирали приходи от продадени билети. Това са загуби и пропуснати ползи за хиляди левове, които общината ще трябва да ни заплати.“

СМ