17
Сря, Апр
28 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Трима са кандидатите за поста

Висшият съдебен съвет /ВСС/ обяви конкурс за поста административен ръководител на Районен съд /РС/ – Свиленград. Изборът за председател ще се проведе за втори път, след като на първия конкурс нито един от двамата кандидати – Кремена Стамболиева и Христо Георчев, не събра необходимия брой гласове.

На 21 ноември ВСС ще изслуша подалите документи. Те са трима. Единият от тях е Христо Георчев, който временно изпълнява длъжността, след като мандатът му изтече на 18 юли т. г. За поста кандидатстват още председателят на Крумоврадския районен съд Иван Йорданов и Елена Тодорова – съдия в Елхово. Георчев е завършил право в Софийския университет, Йорданов – в Югозападния в Благоевград, а Тодорова – в Бургаския свободен университет.

Най-дълъг юридически стаж от тримата има Христо Георчев. Той е председател на Районен съд – Свиленград, от 2008 г. насам. При неговото управление съдебната палата доби нов облик. Ремонтиран бе покривът, вътрешното пространство бе реконструирано и организирано по европейски стандарти, зданието е газифицирано.

В същото време тукашният съд е един от най-натоварените в страната. За първото полугодие на тази година по показател „натовареност“ РС е на пето място в България и на първо в съдебния окръг. Кадрово съдът е обечпечен, като са извоювани 5 щатни бройки за съдии, но по една или друга причина щатът не е запълнен. На практика работят двама – трима съдии. Наскоро ВСС проведе конкурс за съдия в Свиленград, на който най-висок успех – 5, 75, показа свиленградчанинът Валентин Петров, но назначен още няма. ВСС отхвърли предложението да бъде отпусната една щатна бройка за секретар – деловодител по наказателните дела с мотив, че няма пари. В същото време от началото на годината тези дела бележат сериозен ръст с около 50% спрямо лани. От януари насам в тукашния съд са гледани 1 200 наказателни и 800 граждански дела. Има дни, в които един съдия води по 7 – 8 заседания. Пак поради липса на средства тук няма постоянно командирован съдия от друг район. Подкрепления идват, но за по два-три дни и докато магистратът навлезе в същността на делата, трябва да си тръгва. А в най-натоварените месеци – септември и октомври, в Свиленград не е командирован нито един съдия.

От друга страна, заради това, че районът е външна граница на ЕС, повечето образувани тук дела са специфични, често – бързи и неотложни, и е необходима много добра организация и детайлно познаване на материята. Тези производства са по чл. 279 и 280 от Наказателния кодекс и представляват около 70 на сто от всички дела в свиленградския съд.

СМ