Общество
Инструменти
Шрифт

 

Между 1 000 и 2 500 лв. обезщетение за положен извънреден труд дължи държавата на всеки от тях

18 бивши служители на Митница Свиленград осъдиха Агенция „Митници“ за неизплатен извънреден труд. Обезщетението, което следва да получи всеки от тях, варира от около 1 000 до близо 2 500 лв. Полагащата се сума е различна, тъй като подадените искове са за различен период от време и различен брой часове над определеното.

Ексмитничарите, 16 от които са представлявани от хасковската адвокатка Василка Пожарлиева, са спечелили заведените от тях дела в Районен съд – Свиленград. Решението на първата инстанция може да бъде обжалвано.

Исковете са заведени в Районен съд – Свиленград, от бивши митнически служители, които бяха освободени от работа след влизането в сила на новия единен класификатор на длъжностите от 1 юли 2012 г. заради това, че нямат висше образование. Почти всички 40-ина омахани обжалваха уволнението си, но без успех. Правото си на обезщетение за положен извънреден труд обаче не губят при това положение. Има и двама възстановени от съда митничари, на които също съдът е постановил компенсиране за извънредна работа.

Ищците са натрупали часове в повече от предвиденото в Кодекса на труда, тъй като са работили на 12-часови смени. При всичките 18 случая назначено от съда вещо лице е доказало, че месечната продължителност в голямата си част е била над нормалната продължителност на работното време и не е компенсирана напълно с почивки.

Нормалната продължителност на работното време не може да бъде удължавана, освен в случаите и по реда, предвидени в КТ.

В чл.142, ал.4 от КТ е уредено изрично, че при сумарното изчисляване на работното време, максималната продължителност на работна смяна може да бъде до 12 часа, като продължителността на работната седмица - до 56 часа. Това отклонение от нормалната продължителност на работното време е с оглед възможността до края на отчетния период по-голямата натовареност да се компенсира с почивки и така да се постигне определената в чл.136 от КТ нормална продължителност на работното време”, изрично посочва в мотивите си съдът.

В съда е внесен иск за неизплатен извънреден труд и от служител на служба „Изпълнения на наказанията” , която е юридическо лице към министъра на правосъдието. Юристи коментират, че това е само лакмус как ще реши делото съдът. Ако вземе положително становище, ще последват още дела.

Преди време пък десетки гранични полицаи и пожарникари заведоха дела за обезщетения за извънреден труд и ги спечелиха, за което „Старият мост” писа.

СМ