30
Чет, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Промени в условията за получаване на месечни помощи за дете влязоха от новата учебна година. Според разпоредбите държавата ще дава детски надбавки само след редовното посещение на 5 и 6-годишните малчугани в предучилищна група. Родителите трябва да предоставят удостоверение в дирекция „Социално подпомагане“ до 31 октомври, че отрочето им е записано в съответната подготвителна група. В противен случай надбавките от 35 лв. ще бъдат спрени.

В случай, че хлапето е отсъствало през съответния месец повече от 3 дни без уважителна причина, помощта се преустановява. За уважителни се приемат мотивите, когато се предостави медицинска бележка или такава от спортен клуб, документ от ръководител на танцова или музикална формация. Важно е да се знае, че родителите също могат да напишат извинителна бележка за до 10 отсъствия за периода 15 септември – 31 май. Що се отнася до учениците, детските ще бъдат спирани при отсъствие от пет учебни часа без уважителни причини. Прави се изключение единствено, когато детето е с увреждане, но след предоставена бележка от ТЕЛК или НЕЛК. Между другото на база на експертното решение от такава институция всеки малчуган взема детски в двоен размер – 70 лв., както и 217 лв. допълнителна месечна помощ. Припомняме, че детските добавки се получават до завършване на средно образование, но не повече от навършване на 20-годишна възраст на реципиента.

Ще следим стриктно за изпълнението на измененията, защото те са в интерес на детето, заяви пред „Старият мост“ директорът на дирекция „Социално подпомагане“ Росица Христова. По думите й до този момент агенцията е работила перфектно с директорите на детските градини и училища. Разчитаме на лоялност и коректност от тяхна страна, а също и за съдействието на личните лекари, сподели още Христова.

Според друга промяна в закона еднократната помощ за бременност може да бъде поискана в тримесечен срок, считано от определения термин за раждане. До сега това можеше да стане само в месеца, в който е родено детето.

Диляна ЦВЕТКОВА