19
Нед, Май
24 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Досега 81 семейства от Свиленград и 79 от Любимец са подали документи за еднократна финансова помощ, която се полага за първокласници. Това заяви директорът на дирекция „Социално подпомагане“ Росица Христова. Молби за отпускане на подпомагането, което е в размер на 250 лева, се подават до 30 септември.

Ако социалният работник открие неточност в представените документи, родителят ще има 14-дневен срок, за да направи корекция. Средствата се изплащат един месец след подаване на необходимите формуляри.

Условие за отпускане на парите е доходът на семейството да не надхвърля 350 лева на човек за изминалата година. Сред изискванията е родителите да предоставят удостоверение, че ученикът е записан в първи клас в съответното училище. На облекчени условия отговарят децата с един родител или настанени в приемни семейства, както и тези с увреждания. При такива случаи следва само да се предоставят документи, удостоверяващи семейното положение или състоянието на детето.

СМ