23
Вт, Юли
35 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

130717 191022Общината отчете разходите по проекта, ще прави фестивал на средновековните битки

Наистина атрактивни суми са изхарчени по различните дейности за реализацията на проекта на община Свиленград „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще“. Това стана ясно на заключителна пресконференция, на която ръководителят на проекта в с. Мезек инж. Иванка Димитрова отчете разходите и резултатите.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият бюджет на проекта е 3 142 267,50 лв., от които съфинансиране от ЕФРР: 2 670 927, 37 лв., съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта. Приносът на Община Свиленград е 471 340,13 лв.

За рехабилитиране на два пътя, водещи до тракийската куполна гробница и византийската крепост, с обща дължина 2, 786 км и изграждане на 7, 250 км велоалея са дадени 999 531,45 лв. Изпълнител е пловдивската фирма „Пътинженеринг“ ЕООД , собственост на Недялко Бекиров.

Холографските изображения са стрували на европейските и нашите данъкоплатци 100 000 лв. Техен изпълнител е „Холобул“ ООД, в която участват като собственици братята Венцеслав и Симеон Съйнови, автори на изображенията.

Крепостта, която неотдавна бе реставрирана и консервирана за близо 600 000 лв., сега отново е реставрирана, консервирана и експонирана за 612 313,26 лв.

Рисунките по шосето и таблата покрай пътя са на стойност 190 000 лв., като изпълнител е ДЗЗД „Обединение ДЕЯ ГРУП И ДЕЯ СТО“ с управляващ Чавдар Стоянов. ДЗЗД „ДЕЯ ГРУП СТО“, пак на Чавдар Стоянов, е подсигурила и двете няколкоминутни възстановки при откриването на мезешкия атракцион. В театрото, което е коствало 75 бона /колкото впрочем е тримесечният бюджет на един областен театър/, участваха няколко актьори и местни доброволци.

Самият средновековен атракцион, включващ няколко шатри, пластмасови коне и манекени в одежди на кръстоносци, е струвал 166 090 лв. Техническото оборудване към атракциона е доставено от свиленградската фирма „Бурденис КОМ“ на Йорданка Иванова за 9 476 лв.

За изработване на рекламно-информационни материали са похарчени 60 400 лв. Изпълнител е фирма „Когнито“, чиято представителка Виолета Йорданова обслужваше информационно проекта. Йорданова бе и PR на кмета Манолов в предизборните му кампании. За извършени юридически услуги за подготовка на документация за участие и провеждане на процедури за възлагане е изплатен хонорар от 14 800 лв. на адв. Свилен Овчаров, а за одит на проекта – 18 000 лв. на „Милева Одит Консулт“ ЕООД – Димитровград. Авторският надзор на реставрацията и консервацията на крепостта в Мезек е струвал 10 187, 47 лв., а изпълнителят е „Архитектура и наследство“ ООД – Пловдив.

На пресконференцията инж. Димитрова не можа да даде конкретен отговор на въпроса на „Старият мост“ каква ще бъде възвращаемостта на инвестираните средства и в какъв размер ще са оперативните разходи по поддръжката на обектите, включително и за работни заплати.

По-късно Иванка Димитрова сподели, че финансовата норма на възвращаемост до 2026 г. ще е минус 37%, тъй като инвестицията е много голяма. Фактически се предвижда направените разходи да бъдат покрити на 67 на сто. Оперативните разходи ще са по 48 хил. лв. за 2013 – 2014 г., по 74 хил. лв. за 2016 – 2017 г., по 77 хил. лв. за 2019 – 2020 г., по 82 хил. лв. за 2022 – 2023 г. и по 86 хил. годишно за 2025 – 2026 г.

„За първи път Община Свиленград осъществява проект, който има за цел да реализира приходи. Реновираните обекти в с.Мезек означават нови работни места, повече туристи и промяна във възприятието на местните хора за региона ни”, заяви на пресконференцията инж. Димитрова, ръководител на проекта. „От откриването на обновените атракциони посетителите са се увеличили двойно. Те си тръгват от гробницата и крепостта изключително впечатлени от видяното”, допълни тя.

2762, 73 лв. са приходите от посещения на туристи на тракийската куполна гробница за 2012 г., сочи отчетът на общинския исторически музей. За първото полугодие обаче на тази година приходите от билети и беседи са едва 790 лв.

За да популяризира обновените културно-исторически обекти в Мезек, Община Свиленград планира организирането на Фестивал на средновековните битки.

СМ