18
Вт, Юни
25 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Повече хора ще могат да кандидатсват за отпускане на целева помощ за отопление през зима 2013/ 2014 г., съобщи директорът на дирекция „Социално подпомагане“ - Свиленград Росица Христова. Това се дължи на промените в Наредбата за условията и реда за отпускане на помощта. Приемът на молби стартира на 1 юли и ще продължи до 31 октомври.

Разликите в новата наредба са няколко и то все в полза на социално слабите. По досегашната методика реалният доход (пенсия) на кандидата се намаляваше със специален коефициент, който бе 1, 104, а от тази година вече е 1, 212. Полученият резултат се съпоставя с минималния праг за получаване на помощта. Например приход от 180 лв. месечно се дели на 1, 212 и се получава сумата от 148, 51 лв., която се взима за база, вместо реалния доход. Досега базата бе 163 лв.

Друго изменение в наредбата е, че диференцираният минимален доход за отопление е увеличен с 15 лв. за всяка от 16-те рискови групи. Праговете за кандидатстване са различни, като има значение социалният статус на подателя на молбата. Например за самотно живеещо лице максималният доход досега бе 136, 50 лв., а с промяната се увеличи на 151, 50 лв. При лица на възраст над 65 г. прагът скочи от 178, 62 лв. на 193, 62 лв.

От дирекция „Социално подпомагане“ подчертаха, че при вдигане на цената на тока преди настъпването на зимния отоплителен сезон размерът на помощта ще бъде актуализиран. Увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г. не е пречка за хората, които са получавали помощи през изминалия отоплителен сезон, заявиха още от дирекцията.

Целевата помощ се отпуска за период от 5 месеца - 1 ноември 2013 г. до 31 март 2014 г., като изплащането ще се извършва на два транша. Досега са подадени около 40 молби. Има и изготвен график за прием на декларации по селата, а на 5 юли е бил първият приемен ден в с. Левка.

Диляна ЦВЕТКОВА