01
Пет, Мар
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Управниците на Любимец с по-скромни доходи от свиленградските си колеги

87 127 лв. дивидент е получила за 2012 г. съпругата на кмета на Свиленград Георги Манолов – Елена. Това става ясно от имотната декларация на градоначалника, публикувана от Сметната палата. В наличност Манолова има от дивидент 25 000 лв., а Манолов е декларирал 3 000 лв. от заплата. В сравнение с 2011 г. явно бизнесът на дамата се развива по-добре въпреки икономическата стагнация, тъй като тогава обявеният дивидент бе в размер на 55 575 лв. Освен това, в декларацията за 2011 г. на името на двамата бе записана ипотека за 250 000 лева. За 2012 г. липсват данни за обезпечения.

Заместничката на Манолов – Мария Костадинова и съпругът и Костадин са прехвърлили възмездно за 32 000 лв. апартамент с площ 81 кв. м. Костадинова е декларирала в наличност 5 000 лв. от заплата и 16 000 лв. от прехвърлянето на имота. Съпругът й има 8 000 лв. от заплати и 16 000 лв. от апартамента. Двамата са взели по 10 00 лв. банков заем. От трудови правоотношения Костадинов е заработил 4 028 лв., като едноличен търговец – 3 964 лв., а от друга стопанска дейност доходът му е 35 418 лв. Той е обявил и 5 900 лв. дивидент.

Председателят на общинския съвет в Свиленград Георги Еленков е декларирал само доходи от друга стопанска дейност в размер на 24 825 лв.

Кметът на Любимец Анастас Анастасов е вписал в имотната си декларация единствено банков влог на съпругата си Маргарита в размер на 27 500 лв., като средствата са от наследство. Заместникът на Анастасов – Христо Желев, е подал уведомление, че през 2012 г. няма промяна в имотното му състояние в сравнение с предишната година.

Председателката на Общинския съвет в Любимец Мария Станкова е декларирала 17 000 лв. доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност, а съпругът и по същия параграф е получил 9 000 лв. Станкова е теглила два кредита с общ размер 40 000 лв. Тя е декларирала още придобит по наследство през 2010 г. „Опел“ на стойност 2 000 лв. и къща с двор, която двамата със съпруга си са купили през 1991 г. за 8 000 лв. Председателката на ОбС в Любимец притежава и 1/6 от къща с двор с разгъната застроена площ 16 кв. м.

СМ