Общество
Инструменти
Шрифт

Името на председателя на Районен съд – Свиленград Христо Георчев бе замесено в поредната порция записи със специални разузнавателни средства /СРС/, изпратени от анонимен подател на редакционните пощи на няколко медии. Главни действащи лица в гейта са магистрати, а основна тема на подслушаните разговори е изборът на бившия зам. главен прокурор Камен Ситнилски и на ексапелативния прокурор на Пловдив Румен Боев за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Записани са окръжният прокурор на Хасково Иван Ванчев, апелативният прокурор на Бургас Емил Христов, председателят на районния съд в Свиленград Христо Георчев, председателят на окръжния съд в Хасково Миглена Тянкова и др. Разговорите са 6, като всички са с участието на Ванчев. Най-вероятно мишената на СРС-тата е бил именно Ванчев, а покрай него са записани и останалите.

Публикуваните разговори на членове на Висшия съдебен съвет и магистрати са резултат от прилагане на специални разузнавателни средства, разрешени по предвидения в закона ред, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. „Бръмбарите“ са пуснати по искане на ГДБОП и разрешени от председател на окръжен съд.

Ето становището по случая на съдия Георчев, потърсен от „Старият мост“ за коментар:

„Запознах се с изнесените в различни медии разговори между магистрати, за които се твърди, че са част от проведени СРС. Аз нито бих отрекъл, нито бих категорично потвърдил автентичността на разговора си с г-н Иван Ванчев /окръжен прокурор на Хасково/. С него сме в добри колегиални отношения. Кариерното си развитие той е започнал като следовател, когато аз вече бях натрупал достатъчно опит и съм оказвал методическа помощ при разследваните от него сложни от фактическа и правна страна дела.

С Ванчев сме разговаряли нееднократно във визирания период, както и с много други колеги магистрати. Винаги, когато предстоят избори за членове на ВСС, ние сме твърде чувствителни и емоционални на тази тема. Разговорите и дискусиите са били насочени към избор на колеги, които са отлични професионалисти и доказани юристи. За всички нас не е без значение какъв ще бъде съставът на ВСС, тъй като това е висшият орган на съдебната власт. Няма орган на съдебната власт, който да реши всички проблеми, особено свързаните с дадените препоръки в европейските доклади относно напредъка на реформите в съдебната система, без решаващата подкрепа на ВСС.

Ето защо няма нищо укоримо в поведението на магистрати да коментират избора на членове на ВСС. Забележете, че разговорите, така изнесени и с неясен произход, се водят между магистрати и за магистрати. И ако действително са били обсъждани посочените имена, и сега бих заявил, че става въпрос за колеги магистрати с безукорно поведение, с отлична репутация в обществото, с високи нравствени и професионални качества. Обсъжданията между колегите са били насочени именно към евентуална подкрепа за такива магистрати. Още повече, че дискусиите се водят на етап, когато вече са номинирани и е естествено и нормално да се запознаем с техните концепции и идеи за развитието на съдебната система, с личностните им и професионални качества и съответно да се предпочете един или друг кандидат.

Право на всеки делегат е да отстоява своето виждане по направените кандидатури и да го аргументира, като със своя глас да изрази позицията си. Аз не съм бил делегат, но и ако бях, то следваше да гласувам за кандидат от квотата на съдиите. Така че г-н Ванчев навярно е провел в този период достатъчно разговори, но несъмнено изнесеното преднамерено и тенденциозно е извадено от контекста на целия разговор, както и тези, проведени с останалите колеги. За мен всичко това е един отчаян опит на хора без достойнство и чест да дискредитират съдебната система и съдебната власт, осъществяваща една от формите на държавна власт, да се създаде една погрешна визия за съдебната власт и да бъде уронен нейният престиж. Членовете на избрания и действащ ВСС заслужават нашето признание и дълбоко уважение. Те са избрани при абсолютно прозрачна и обективна процедура и като магистрат с тридесетгодишен юридически стаж мога ясно да заявя, че всички членове на този висш орган притежават горепосочените качества и всякакви опити за злепоставяне на когото и да било ще се окажат жалки и неуспешни.

В хода на работата си съдебната система влиза в противоречие с много интереси, ето защо е особено важно да бъде отворена и да предотвратява с активно, но обективно медийно присъствие прокарването на каквито и да е внушения, че системата не действа в полза на обществото. Така ще се повиши доверието на хората и ще се повлияе положително на усилията за отстраняване на съществуващия и без това дефицит на доверие на обществото към съдебната система. Мотивиран от това обстоятелство, приех да направя настоящото изявление.“

СМ