Общество
Инструменти
Шрифт

Метенето и миенето на улиците ще се извършва от Общинско предприятие „Благоустрояване“

„Волф Милениум“ ООД спечели търга за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци в община Свиленград. Договорът за изпълнение на обществената поръчка е за срок от 5 години, като за услугата общината ще плаща 300 хил. лв. годишно.

Досега общината плащаше по 400 хил. лв., но метенето и миенето на улиците беше задължение на „Волф“. Сега „икономисаните“ 100 хил. лв. годишно, а и вероятно още средства, ще отиват в Общинското предприятие „Благоустрояване“, на което е възложено ръчното чистене.

Това всъщност е вторият търг за избор на сметопочистваща фирма тази година. Първият бе обявен в края на миналата поради изтичане на 10-годишния договор с „Волф“. На него се явиха три фирми - „Нео Титан” – Димитровград, „Евро Импекс” – София и ГД „Грийн партнърс”- София. „Волф Милениум“ се отказа от участие, тъй като поставените изисквания на практика били неизпълними. После процедурата бе прекратена, тъй като нито една от трите фирми-участнички не подала оферта, която да покрива изискванията та кметската управа.

През април 2013 г. общината обяви нова процедура в Агенцията по обществените поръчки. Документи за участие в нея подадоха „Волф Милениум” ООД – Хасково и „Евро Импекс” ЕООД – София.
„Първото заседание на комисията за разглеждане и оценка на конкурсните документи се проведе на 11 юни 2013 г., а на 24 юни 2013 г. комисията приключи работата си. Решението за класирането на участниците бе издадено на 25 юни 2013 г. и разпратено до двете участващи фирми. С него кметът инж. Георги Манолов определи за изпълнител на поръчката класирания на първо място участник „Волф Милениум” с комплексна оценка 92 точки. Вторите в класирането - „Евро Импекс” са получили комплексна оценка 82 точки.“, съобщи пресаташето на общината Калина Райкова.

Избраният изпълнител „Волф Милениум” ООД се задължава да осигури пластмасови кофи с обем 110/120 л не по-малко от 3000 броя, както и 400 броя пластмасови контейнери с обем 1100 л за обществените сгради, фирми и заведения. През зимния сезон допълнително трябва да бъдат поставени 400 броя метални съдове за сгур и пепел с обем 1100 л. Вдигането на боклукаще става от 1 до 4 пъти седмично. Сметоизвозващите коли ще бъдат снабдени с джипиес устройства за по-добър контрол на дейността, поясни Райкова.
Тя обаче пропусна да посочи, че на „Волф“ ще се плаща на брой почистени контейнери. Фирмата няма да прибира оставени до кофите чували и други отпадъци. Това явно ще трябва да прави Общинско предприятие „Благоустрояване“.

Около 800 000 лв. годишно влизат в хазната на общината от такса „Битови отпадъци“. По закон тези пари могат да се използват само по предназначение. От Сметната палата съобщиха, че 7 случая на разходване на средства от таксата за битови отпадъци не по предназначение в различни общини са изпратени на органите на прокуратурата за преценка дали е извършено престъпление по чл. 254 а от НК. Други 5 случая предстои да бъдат изпратени.
СМ