21
Пет, Юни
20 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Актове, съставени от ДАИ, падат масово в Районен съд – Свиленград. 21 са наказателните постановления за нарушения на Закона за автомобилните превози, издадени от Автомобилната инспекция, които са отменени в последно време.

Отменените санкции са наложени при масирана акция на ДАИ през април т. г. Актовете са съставени на наши и предимно турски превозвачи, като глобите са между 200 и 2 000 лева.

Съдът обаче ги обявява за незаконосъобразни поради допуснати процесуални нарушения. В някои от постановленията липсват част от задължителните реквизити, не са представени писмени възражения или обяснения на нарушителите. Издадените на турски граждани не са им били преведени на познат им език, не са им разяснени основните права в административнонаказателното производство. Така те не са могли да разберат за какви точно нарушения са отговорни и по този начин са били напълно лишени от правото си на защита, са някои мотивите на съда. Решенията може да бъдат обжалвани на по-горна инстанция.

ДАИ-джиите изписвали в актовете имената на санкционираните на латиница или на друг език, но не на български, което е недопустимо. Един от инспекторите пък, който знаел малко турски от два езикови курса в Академията на МВР, обяснил на турски само смисъла на акта и препоръчал на шофьора да отиде при лицензиран преводач.

СМ