12
Пет, Апр
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Държавната агенция за бежанците в България не избра директор на Транзитния център край свиленградското село Пъстрогор.

До обявения за поста конкурс бяха допуснати двама кандидати – Феликс Балачев и Людмил Неделчев. Представените от тях концепции на тема „Организация и управление на транзитен център и ролята му в прилагане на българските и европейските стандарти и практики по отношение приемане на чужденци, търсещи закрила в Република България” са били оценени от комисия, назначена от директора на Агенцията Никола

Казаков. Балачев е получил 2, 93 точки, а Неделчев – 1,4 точки по петобалната система. Съгласно обявените критерии до защита на писмената концепция обаче се допускат кандидати, получили не по-ниска оценка от „4”.

Така процедурата за назначаване на титуляр на поста се проваля за втори път. Вече месеци наред Транзитният център се управлява от временно изпълняващи длъжността, командировани в Пъстрогор от други звена на ведомството.

СМ