19
Сря, Юни
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Общините Свиленград и Любимец ще се учат на добро управление по проект “Укрепване на административния капацитет и по-ефикасно управление в общинските администрации”. Водеща организация в изпълнението му е ОбА - Свиленград, а партньор е ОбА - Любимец.

Финансирането е на стойност 199 770 лв., които ще бъдат усвоени за период от 18 месеца. На 30 април ръководителят на проекта Надя Пеева - секретар на Община Свиленград, представи екипа, целите и дейностите, които ще се изпълняват. Гости на събитието бяха заместник-кметовете на Свиленград и Любимец Мария Костадинова и Христо Желев, както и директори и експерти от двете администрации.

Целта на съвместното начинание е да се подобрят организационните и работните процеси, да се оптимизира структурата на администрацията и да се повиши ефективността от нейната работа, уточни Надя Пеева. Ще бъдат идентифицирани проблемни области на двете администрации и ще се приложат механизми, които да доведат до подобрена координация, по-ефикасно управление на общинските структури и оптимално използване на ресурсите.

Като резултат от проекта се очаква подобрена организация, работни процеси и координация на общинските администрации, по-висока ефективност, ефикасност и икономичност от дейността им, сподели още Пеева.

В рамките на проекта ще се сформират 8 работни групи (по 4 във всяка община) и ще се проведат работни срещи за обсъждане на индивидуални работни планове, длъжностни характеристики и роли в организационната структура. Предвижда се разработка на ръководства, наръчници и системи за подобряване на работните процесите и координацията.

По време на презентацията заместник-кметът на община Свиленград Мария Костадинова подчерта важността на проекта за организацията и качеството на работа в администрацията. По думите й това ще даде възможност обективно да се разпишат задълженията и отговорностите на всеки един служител, както и да се повиши мотивацията на хората при изпълнението на възложените им дейности.

СМ