21
Пет, Юни
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 

Помощи ще получат и семействата на деца с увреждане, както и майките с доход до 350 лв.

По 65,72 лева еднократна помощ ще бъдат раздадени на 11 социално слаби от общините Свиленград и Любимец. Те ще бъдат компенсирани заради това, че са получили отказ за енергийна помощ, понеже доходът им е надвишавал с до 10 лева максималния праг, съобщи Росица Христова, директор на дирекция „Социални грижи“ в Свиленград. Парите ще бъдат изплатени в края на април т. г., без да е необходимо да се подават нови заявления.

Еднократна помощ по тази линия ще получат и още хора, т. нар. „скрита група“. Това са тези лица и семейства, които не са подали молби за отопление през 2012 г., защото са знаели, че надвишават, макар и минимално, допустимия праг. Сега им се предоставя възможност да го направят. Те трябва да подадат молба-декларация по постоянен адрес в дирекция „Социални грижи“ до 19 април. В заявленията си ще трябва да посочат доход за шест последователни месеца, считано от 1 януари до 30 септември 2012 г. Бенефициентите обаче трябва да отговарят на всички останали условия за отпускане на целева помощ за отопление, уточни Росица Христова. Сумите на одобрените ще бъдат преведени до края на май.
Междувременно на 48 семейства от община Свиленград и на 32 от Любимец, които отглеждат дете с увреждане, в края на април ще бъдат отпуснати по 50 лева еднократна помощ. За целта не е необходимо да се подават нови молби от правоимащите лица, а ще бъдат изготвени списъци от дирекцията в Свиленград.
По 50 лева ще бъдат отпуснати и на осигурените майки, които гледат дете през втората година на майчинството си, и които получават детски надбавки, тъй като доходът им на член от семейство е по-нисък от 350 лв. В този случай също не е необходимо да се подава заявление. Списъкът ще бъде предоставен на социалните от НОИ. Помощта ще бъде изплатена в края на май заедно сдетските.

Дирекция „Социално подпомагане“-Свиленград вече има готовност по отношение на първите 3 целеви групи, подчерта Росица Христова. Отново искам да припомня, че сме с непрекъснато работно време от 09:00 до 17:30 часа, допълни тя.

Диляна ЦВЕТКОВА