29
Сря, Май
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

HPIM4-ма свиленградчани взеха участие в среща-дискусия „Всекидневното гражданство или как променяме съвременното българско общество“, провела се на 30 март в София. Срещата представляваше заключителен етап на проекта „Всекидневно гражданство: Практики и стратегии на динамизиране на гражданското общество в съвременна България“, осъществен от екип на Института за изследване на обществата и знанието при БАН и на Българската социологическа асоциация и финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Освен екипа от социолози с ръководител доц. д-р Светла Колева, работил по проекта, представители на граждански сдружения и инициативи от 9 града в страната, на изпълнителната власт, научни работници и журналисти дебатираха в продължение на 3 часа в столичния Дом на учения. Свиленградската група включваше Мария Сталева, Юлия Илиева и Анелия Дякова от Сдружението „Нашите деца могат“ и Николай Колев от в. „Старият мост“. Сред обсъжданите въпроси на дискусията бяха: Какво означава да бъдем граждански активни и политически необвързани; възможно ли е да постигаме казуси в името на общия интерес без политическо представителство; как да преодолеем всеобщото недоверие – това на другите към нас, но и това у нас самите към другите; защо продължава да има анонимна гражданска активност; какво трябва да се промени в законодателната система, така че да се гарантира пряк контрол над дейността на институциите на държавната и местната власт; кои са най-големите проблеми в дейността на създадените сдружения – финансови, при взаимодействие с институциите и местната власт, за привличане на съграждани към каузата, при медийно представяне на дейността; кои са най-големите клопки при масовите граждански инициативи – натиск или опити за влияние от страна на местната власт, на партии, неинформираност и некомпетенстност на гражданите, инфилтриране на провокатори; към кого и как да бъдат адресирани проблемите, за да бъдат решени и др.

По време на дебатите бяха споделени практики от дейността на гражданските сдружения, взаимодействията им с държавните и местните власти, институциите и медиите. Сред основните проблеми бяха посочени ограниченият достъп до обществена информация от управляващите органи, упражняването на натиск и заплахи, противопоставяне на различните граждански интереси и др.

Това бе една конструктивна и ползотворна дискусия, заяви в края на срещата доц. д-р Светла Колева. Изказванията ще бъдат публикувани в сайта на проекта http://civil.bsa-bg.org/, а направените предложения - обобщени и изпратени до съответните държавни и местни органи и институции.

СМ