25
Съб, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

300 бежанци изпълват заведението край Пъстрогор в момента

Само един кандидат е допуснат до конкурс за директор на Транзитния център за настаняване на бежанци край свиленградското село Пъстрогор. Постът бе овакантен след понижаването на бившия шеф Антон Илиев, за което „Старият мост“ писа. Сега длъжността е поверена временно, до провеждането на конкурс, на Антон Митков, началник на отдел в Агенцията за бежанците, служител с дългогодишен опит.

След проверка на представените документи нарочна комисия, назначена със заповед на председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет Никола Казаков, е установила, че на изискванията отговаря Людмил Любенов Неделчев.

До 3 април кандидатът трябва да представи и защити концепция за стратегическо управление на тема: “Организация и управление на транзитен център и ролята му в прилагане на българските и европейските стандарти и практики по отношение приемане на чужденци, търсещи закрила в Република България”. Ако прескочи прага от Добър /4/, ще бъде допуснат до устна защита и ще бъде оценяван по 5-степенна скала. Общата оценка следва да бъде не по-ниска от 9, за да бъде допуснат до крайния етап – интервю.

Единственият кандидат за поста директор на Транзитния център е от Горна Оряховица. Завършил е Висшето транспортно училище през 1987 г. със специалност „Организация и управление на транспорта“. Бегла справка в универсалната търсачка Google показва, че напоследък Неделчев е кандидатствал за различни постове в доста ведомства – Минисерство на транспорта, ДАИ, Агенция „Митници“, Агенция за бежанците.

Междувпрочем, капацитетът на Транзитния център край Пъстрогор в момента е запълнен почти 100%. Сега там са настанени 300 бежанци, част от които – прехвърлени от Дома за временно настаняване в Любимец, сподели Никола Казаков. Както „Старият мост“ писа, режимът в заведението е затегнат и порталът се заключва в 20 ч. „От община Свиленград в лицето на председателя на ОбС Георги Еленков изразиха задоволство от взетите мерки и вече няма инциденти, причинени от бежанци в Свиленград“, подчерта Казаков.

СМ