29
Сря, Май
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Директорът Антон Илиев понижен, обявиха конкурс за нов шеф. Заключват портала в 20 часа

Строги мерки за затягане на режима в Транзитния център край свиленградското село Пъстрогор наложи ръководството на Агенцията за бежанците. От седмица са въведени промени във вътрешния ред, засилена е охраната. Бежанците, които иначе са на свободен режим, вече нямат право да се прибират по-късно от 20 часа. Преди вечерният час е бил 22 ч.

Промените са направени, след като чужденци, настанени в Дома край Пъстрогор, извършиха кражби в Свиленград. Проведохме съвещателни срещи с областния управител, председателя на ОбС, кмета на Свиленград, началника на РПУ и др., сподели председателят на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков. Той е предприел рокади и в ръководството. Антон Илиев, директор на центъра, в който се настаняват временно чужденци, поискали статут на бежанци, е понижен в длъжност и е преназначен като началник на отдел. На негово място като временно изпълняващ длъжността от централата е изпратен Антон Митков, началник на отдел в Агенцията, служител с дългогодишен опит. След затягането на режима в РУП – Свиленград не са регистрирани кражби или инциденти с участието на настанени в центъра.

Антон Илиев зае поста с конкурс и бе назначен за директор през април 2011 г. Както „Старият мост“ писа тогава, седем кандидати подадоха документи за шефското място. От тях четирима бяха допуснати до участие в конкурса. Години преди да бъде официално открит и да заработи Транзитният център началник пък бе Иванка Дякова. През 2010 г. целият персонал на Бежанския център, начело с директорката Дякова, бе освободен от работа с мотив, че са установени куп нередности и нарушения в работата им.

За овакантения от Илиев пост е обявен конкурс на 5 март т. г. Кандидатите трябва да са завършили висше образование – магистър и да имат 5 години професионален опит или втори младши ранг. Има и допълнителни изисквания – кандидатите да притежават разрешение за достъп до документи с ниво на класификация за сигурност на информацията “секретно” или да подадат декларация за съгласие да бъде извършено проучване.

Професионален опит в областта на националната сигурност или военното дело,

умения за управление на хора, ресурси, вземане на решения, комуникативност, работа в екип, ползване на чужд език, компютърна грамотност са предимство. Работната заплата, определена за длъжността, е от 1000 до 1200 лева. Документи се подават лично или чрез пълномощник в Агенцията в София до 18.03.2013 г. включително. Допуснатите трябва да защитят концепция за стратегическо управление по определена тема, а вторият етап от конкурса е интервю.

СМ