29
Сря, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Прекъсната е връзката между общинския център и някои села. Съоръжението не е ремонтирано от 1959 г.

От 8 март движението на моторни превозни средства по моста над р. Марица е забранено. Причината за тази крайна мярка е изключително лошото технико-експлоатационно състояние на съоръжението и в случай че продължи неговата експлоатация съществува реална опасност да се стигне до критични ситуации. При появилите се видими разрушения Регионално пътно поддържане сигнализира Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), чиято собственост е мостът, съобщи пресаташето на ОбА – Любимец, Диана Атанасова.

Експерти от Агенцията са направили оглед на място и са изследвали конструкцията. Специалистите са стигнали до категоричния извод, че този участък трябва да бъде затворен и през него не могат да преминават каквито и да било превозни средства и пешеходци. Част от констатациите им са: разрушени и блокирани дилатационни фуги, без възможност да извършват каквито и да било отводнявания; неработещи подвижни стоманени ролкови лагери; липсващ бетон в отделни участъци; силно намалено сечение на носещата армировка вследствие на корозия; има продънване в размер на 4 м2 на пътното платно, бетоновата плоча липсва, а армировката на плочата и асфалтобеновата настилка са единственото, което не позволява да се стигне до инциденти и др.

Въз основа на това и с оглед на предотвратяване на инциденти, директорът на Областно пътно управление – Хасково, е издал заповед, с която забранява движението на МПС до 15.11.2013 г., като движението ще се осъществява по обходен маршрут, както следва:

- Път І-8 Харманли – Любимец (посока Любимец – Харманли) - автомагистрала ,,Марица” – пътен възел ,,Любимец" – път ІІІ-809 Любимец – Голямата звезда;

- Път І-8 Любимец – Свиленград –път ІІ-80 Ново село – автомагистрала ,,Марица” – пътен възел ,,Свиленград” – автомагистрала ,,Марица – пътен възел ,,Любимец" –път ІІІ-809 Любимец – Голямата звезда.

Продължителността на времето, в което няма да се преминава през този участък, зависи от периода за избор на изпълнител и спазване на всички технически процедури. Според специалистите сумата, необходима за ремонт, е от порядъка на 4 - 5 млн.лв., които трябва да бъдат осигурени от АПИ.

За всички е ясно, че тази ситуация създава доста затруднения за хората, живеещи от двете страни на р.Марица. Това е много важна пътна отсечка, тъй като се оказва единствената връзка на Любимец с АМ „Марица”, най-краткият път от общинския център до част от селата от общината и почти единственият начин земеделските стопани да стигнат до своите земи. Общинското ръководство ще съдейства при работата на АПИ, но не може да се ангажира пряко с изпълнението на ремонтните дейности по моста, тъй като той е част от Републиканската пътна мрежа и е собственост на държавата, допълни Атанасова.

Общата дължина на мостовото съоръжение е 390 м. Строителството му е завършено през 1959 г. и оттогава не е правена никаква основна реконструкция по него.

СМ