15
Съб, Юни
31 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Магистратите натоварени с много незабавни и бързи производства срещу чужденци

Всеки съдия в Районен съд – Свиленград е гледал на месец средно по 56, 30 дела. Това сочи отчетът на административния ръководител на съда Христо Георчев за 2012 г. Продължава тенденцията тукашните магистрати и съдебни служители да са сред най-натоварените в страната.

През миналата година новообразувани са 2466 дела, от които 1216 граждански и 1412 наказателни. За сравнение през 2011 г. новообразуваните са били 2121: 1004 граждански и 1117 наказателни.

Общият брой на разглежданите дела /включващ и останали от предходна година/ е 2559 – 1359 наказателни и 1200 граждански. На всеки съдия в Свиленград се падат средно на месец по 56, 30 разглеждани дела, докато през 2011 г. те са били по 54, 45. По този показател тукашните магистрати са на 26-о място в страната за първото полугодие лани, а през 2011 г. за същия период бяха начело сред всички съдилища.

Над половината от производствата са срещу чужденци. През 2012 г. в районния съд са осъдени 964 чужди граждани от Сирия, Конго, Мали, Афганистан, Руанда, Еритрея, Либия и др.

През 2012 г. 92 наказателни дела от общ характер са приключили с присъда, а със споразумения – 686. По такива дела са осъдени общо 1113 лица. С лишаване от свобода са санкционирани общо 1309 души – 962 условно и 77 ефективно. С повече от 3 години затвор са наказани трима, а до 3 г. - 74 нарушители.

Съдът разполага с пет щатни бройки за съдии. Единият щат обаче е овакантен, а друга съдийка е в майчинство. В Свиленград идва и един командирован от други съдилища. Де факто през отчетната 2012 г. през целия период са работили само двама съдии. През цялата минала година нямаше назначен съдия-изпълнител.

Специфично за работата на съда тук е големият брой незабавни и бързи производства, най-вече срещу чужденци. Напрежението е голямо, тъй като има кратки срокове, а по закон трябва да се осигурят преводачи, и то често от редки езици – фарси, кюрдски наречия и пр. Надяваме се Висшият съдебен съвет да прекрои съдебната карта на страната и щатните разписания да се променят, като в по-натоварените съдилища се отпуснат допълнителни бройки, сподели председателят на съда Христо Георчев.

През последните години съдебната палата в Свиленград доби нов облик. Ремонтиран бе покривът, вътрешното пространство бе реконструирано и организирано по европейски стандарти. Приключва и газификацията на зданието. Лани след съответната процедура бяха унищожени и 20 000 дела, натрупани в продължение на 10 години и създаващи големи затруднения в деловодството, каза още Георчев.

СМ