14
Пет, Юни
30 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Модерна дисциплина „Анимация в туризма“ въвежда от новата учебна година ПГССИ „Христо Ботев“. С нея се цели да се отговори на търсенето на пазара и да се подготвят специалисти, отговарящи на интересите на бизнеса, споделиха от техникума.

Новата специалност е предложена от ръководството на училището след съгласуване с фирмите. Важна роля за създаването на дисциплината е изиграло и компетентното мнение на работещите в Бюрото по труда, които имат обективен поглед върху това какви професии се търсят в момента.

Според специалисти анимацията е дейност, която се свързва с туризма и е ключ към успеха за всяка една туристическа фирма. Тя включва голяма част от видовете услуги в този бранш като започнем от момента на пристигане на гостите, посрещането им на летището, престоят в хотела, тяхното изпращане. За нея са характерни всички общи закономерности валидни за производството, предлагането и продажбите на услугите в туризма, подчертават още експерти.

Диляна ЦВЕТКОВА