13
Съб, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Наркотиците и алкохолът са бичът на младото поколение в Свиленград, заяви Христо Щерев по време на редовна сесия на общинския съвет в сряда. Трябва с общи усилия да спрем тази лавина сред младите, подчерта още той. В противен случай това ще се отрази зле на бъдещето на общината. Изказването бе във връзка с отчета за 2012 г. на РУП-Свиленград и на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).

Всеки месец се прави поне по една проверка в нощните заведения след 22 часа, уточни Зина Гочева, инспектор в „Детска педагогическа стая“. За миналата година са съставени 23 акта на родители и 3 на собственици, а от началото на 2013 г. досега 5 родители са отнесли глоби. Според нея контролът не трябва да бъде единствено от страна на полицията, но и от училищата и семейството. По време на сесията възникнаха много предложения за справяне с проблема. Едно от тях бе в продължение на няколко месеца в петък и събота да има засилен надзор в нощните заведения.

Освен това от отчета стана ясно, че срещу 20 деца се водят възпитателни дела. Подрастващите са обвинени в кражби, шофиране без книжка, бягство от дома, повреждане на материалната база в учебно заведение и др. В повечето от случаите нарушителите са роми, но има и българчета. Причините се коренят най-вече от влошеното материално състояние, безработицата и липсата на ефективен родителски контрол, сподели Димитър Чокоров, секретар на МКБППМН.

Диляна ЦВЕТКОВА