25
Съб, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Повече от 500 се включили в европейските програми

С над 2000 безработни изпратиха 2012 г. от Бюрото по труда- Свиленград, което обхваща също общините Любимец и Ивайловград. Средното равнище на безработицата за миналата година е 11, 8 % спрямо трудово-активното население, съобщиха от борсата. Най-нисък процент на незаетите лица се отчита в община Свиленград- 8,9 на сто. Записват се хора от всички възрасти, освободени предимно от малки и средни фирми и най-вече от секторите услуги и индустрия, обясниха от там.

Освен, че много фирми пускат кепенци, броят на новозаписалите се се е увеличавал и заради европейските програми за насърчаване на заетостта и намаляне на безработицата. Повече от 500 души миналата година са започнали работа по тях. През 2012 г. 105 души са били включени в националната схема „От социални помощи към осигуряване на заетост“. По ОП „Аз мога повече“, която е насочена към получаване на допълнителни квалификации за заети лица, са били подадени над 300 заявления. По нея вече има стартирали курсове, като предстои да започнат и още. Относно младежката схема „Ново начало от образование към заетост“ работодателите от региона проявявали много голям интерес. По нея има постъпили около 12 заявки за 20 свободни работни места. Схемата е насочена към наемане на младежи до 29 години с подходящо образование за заемане на съответната длъжност. Другата програма, по която се е работило много активно миналата година, е „Развитие“. По нея се включили и трите общини. Благодарение на реализацията на тази схема, 176 лица са започнали работа. През 2012 г. бе стартиран още един проект- „Подкрепа за предприемчивите българи“, по който се обучиха над 36 души, казаха още от дирекцията. Най-актуалната от всички схеми към момента била „Подкрепа за заетост“, която започнала през лятото на 2012 г. По нея има подадени 61 заявки за 287 работни места. Важното тук е, че работа по тази програма могат да предлагат и общините. По-голямата част обаче от тези заявки били от реалния сектор.

От местното звено на Агенцията по заетостта отбелязаха също, че миналата година на територията на трите общини са се провели многократни срещи с бизнеса. Освен това направена била и презентация по схемата „Подкрепа за заетост“. В следствие на тези засилени контакти с работодателите се е стигнало до високия брой на подадени заявки.

Диляна ЦВЕТКОВА