19
Нед, Май
24 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Заповед за обявяване на нова защитена местност край свиленградското с. Щит подписа в сряда министърът на околната среда и водите Нона Караджова. Там расте рядък растителен вид - Наделенолистно великденче. Растението е включено в Червената книга на България и е застрашен вид. Великденчето вирее по сухи скалисти и песъчливи места в низините, среща се разпръснато на малки площи. В България се намира рядко – в областите Варна, Ямбол и Хасково.

За защитени са определени и други десет зони в цялата страна. Те са предложени в рамките на проект „Изграждане на мрежа от защитени територии за опазване на растенията в България”, изпълняван от Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН, в сътрудничество с МОСВ с цел запазване на редките растителни видове.

СМ